Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Piątek, 12 Lipca 2019
REGULAMIN XXV JUBILEUSZOWY MARATONU PŁYWACKIEGO IM. PAWŁA PIORUNA O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ

CELE:
 • wypoczynek nad wodą bez promili i pływanie na trzeźwo
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
ORGANIZATORZY:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
 • Miasto Rawa Mazowiecka
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej,
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”.
MIEJSCE: zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.

TERMIN: 20 lipca 2019 r. godz. 13.00

KATEGORIE:
 • dziewczęta do 12 lat - dystans 500 m,
 • dziewczęta od 13 do 16 lat - dystans 1000 m,
 • kobiety open - dystans 2000 m,
 • kobiety powyżej 40 lat - dystans 1000 m,
 • chłopcy do 12 lat - dystans 500 m,
 • chłopcy od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m,
 • mężczyźni open - dystans 3000 m,
 • mężczyźni powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż w jednej kategorii.
Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.
O udziale w poszczególnych kategoriach decyduje rok urodzenia zawodnika.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wysokości 25 zł powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia (liczy się rok urodzenia, płatne w biurze zawodów w dniu zawodów),
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR),
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR),
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
ZGŁOSZENIA:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20, tel. 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu,
 • na przystani zalewu Tatar,
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
NAGRODY:
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary, medale oraz nagrody za trzy pierwsze miejsca.
UWAGA:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Okręgowe WOPR
w Rawie Mazowieckiej


Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul: Katowicka 20.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul: Katowicka 20.
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej związku z udziałem XXV Maratonie Pływackim im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wyżej wymienionych wydarzeniach.
Czwartek, 21 Lutego 2019
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z akcji Bezpieczne Ferie przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

Galerię znajdziesz tutaj:
www.woprrawa.pl/pl,galeria-zdjec,8,bezpieczne-ferie-szkola-podstawowa-nr-4-2018,9
Środa, 5 Września 2018
OKRĘGOWE WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ INFORMUJE: W dniu 10.09.2018 (poniedziałek) o godzinie 16:15 na pływalni AQUARIUM odbędzie się nabór dzieci z roczników 2009, 2010, 2011 r. do sekcji pływackiej Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej. Wymagana umiejętność samodzielnego przepłynięcia dystansu 25 m na piersiach i 25 m na grzbiecie. Koszty wstępu na basen w dniu naboru ponoszą rodzice.

Prezydium Zarządu Okręgowego WOPR
Sobota, 4 Sierpnia 2018
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 06.08.2018 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20.

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
 • Ukończenie 14 roku życia
 • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego
 • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego
Wymagane dokumenty:
 • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego
 • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej)
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20
Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00

Całkowity koszt kursu 400,00 zł dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł.
Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską.
Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki.

Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 10.08.2018 r. z dopiskiem kurs motorowodny
Wtorek, 24 Lipca 2018
Wyniki XXIV Maratonu Pływackiego im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej.

Kategoria Open kobiet – 2000 m
 1. Pamela Broniarek UKS Nawa Skierniewice 27,31
 2. Sitko Martyna 30,04
 3. Izabela Zyga UKS Nawa Skierniewice 30,12
Kategoria Open mężczyzn – 3000m
 1. Szymon Dębski UKS Nawa Skierniewice 38,52
 2. Daniel Żółtkowski KC SIG Novum 40,19
 3. Jakub Nowakowski WOPR Rawa Mazowiecka 42,37
Kategoria Masters Kobiet – 2000 m
 1. Karolina Wieczorek UKS Niska 44,09
Kategoria Masters mężczyzn -2000m
 1. Krzysztof Pazurek WOPR Zgiersko Łęczycko –ozorkowskie 36,47
 2. Henryk Adamus 45,29
 3. Wojciech Wiciński 45,56
Kategoria Chłopcy 13 -16 lat – 1000 m
 1. Stefanowski Bartosz UKS Nawa Skierniewice 12,37
Kategoria Chłopcy do 12 lat – 500m
 1. Maciej Nieczyporuk UKS Ósemka Siedlce 4,33
 2. Wojciech Mozga KP SIG Novum 5,15
 3. Jan Kumanowski WOPR Rawa Mazowiecka 5,10
Kategoria Dziewczęta 13 -16 – 1000 m
 1. Zuzanna Nowakowska Nawa Skierniewice 14,42
 2. Julia Brońska Wisła Puławy 15,53
Kategoria Dziewczęta do 12 lat – 500m
 1. Dominika Skonieczna Wopr Rawa Mazowiecka 5,06
 2. Aleksandra Kośka WOPR Rawa Mazowiecka 5,12
 3. Oliwia Kłos WOPR Rawa Mazowiecka 5,23
Środa, 11 Lipca 2018
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na XXIV Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrz Rawy Mazowieckiej. To jeden z najstarszych maratonów pływackich w centralnej Polsce, organizowany od 24 lat bez żadnej przerwy. Spotykamy się po raz XXIV w Rawie Mazowieckiej nad zalewem TATAR 21 lipca 2018 r. o godzinie 13:00. Zawodnicy startują na 8 dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych

KATEGORIE:
 • dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m.
 • dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m
 • kobiety - open - dystans 2000 m.
 • kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m.
 • Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m.
 • Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m.
 • mężczyźni - open - dystans 3000 m.
 • mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
Organizatorami XXIV edycji maratonu pływackiego są:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
 • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”
Celem organizacji maratonu pływackiego jest:
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
Zasady uczestnictwa: Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się rok urodzenia a wpłaty w biurze zawodów w dniu zawodów)
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.(do pobrania na www.woprrawa.pl
 • zawodnicy startują na własny koszt.
Zgłoszenia:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 telefon 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu
 • na przystani Zalewu Tatar
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
Środa, 11 Lipca 2018
REGULAMIN XXIV MARATONU PŁYWACKIEGO
IMIENIA PAWŁA PIORUNA
O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ

CELE:
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
ORGANIZATORZY:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”
 • Pub Robinson
MIEJSCE:
 • Zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.
TERMIN:
 • 21 lipca 2018 r. godz. 13.00
KATEGORIE:
 • dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m.
 • dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m.
 • kobiety - open - dystans 2000 m.
 • kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m.
 • Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m.
 • Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m
 • mężczyźni - open - dystans 3000 m.
 • mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż jednej kategorii.
Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się rok urodzenia płatne w biurze zawodów w dniu zawodów)
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.( do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
Zawodnicy startują na własny koszt.

ZGŁOSZENIA:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20, telefon 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu
 • na przystani Zalewu Tatar
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
NAGRODY:
 • Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary oraz medale za trzy pierwsze miejsca
UWAGA:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej
Wtorek, 5 Czerwca 2018
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 07.06.2018 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest: • Ukończenie 14 roku życia • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego Wymagane dokumenty: • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20 Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00 Całkowity koszt kursu 400,00 zł dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł. Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską. Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki. Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 11.06.2018 r. z dopiskiem kurs motorowodny
Wtorek, 30 Stycznia 2018
Serdecznie zapraszamy na akcję „Bezpieczne Ferie” ,która odbędzie się 03.02.2018 r. Harmonogram akcji: 10:00 - 12:00 – Hala Sportowa OSiR Tatar - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży związane z tematyką bezpieczeństwa na obszarach wodnych zimą; 12:30 - 13:30 - Zbiornik Dolna - pokazy ratownictwa wodnego na lodzie (samoratownictwo, sprzęt zastępczy, sprzęt profesjonalny, akcja kilkuosobowa); 13:30 - Okrąglak - dyskusja na temat ratownictwa lodowego przy ogniu i kiełbasce. Akcja ta będzie prowadzona wspólnie z: Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka Komendą PSP w Rawie Mazowieckiej Komendą PP w Rawie Mazowieckiej OSP w Rawie Mazowieckiej OSiR w Rawie Mazowieckiej
Niedziela, 3 Września 2017
OKRĘGOWE WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ INFORMUJE: O naborze do sekcji pływackiej Okręgowego WOPR na sezon 2017/2018 Instruktorzy: Marcin Kaźmierski Grupa I rocznik 2006-2009 - 2 miejsca, warunkiem przyjęcia jest przepłynięcie w przeciągu 12 minut co najmniej 350 m oraz przepłynięcie dowolnie 50 m w czasie - klasa 2 poniżej 1 min, klasa 3 poniżej 50 s. Klasy 4-5 startują na dystansie 100 m - klasa 4 poniżej 2 min, klasa poniżej 1,50 min. Decydują najlepsze czasy i najdłuższe dystanse. Grupa II rocznik 2007-2008 – 7 miejsc, - warunek przyjęcia to przepłynięcie 100 m 3 stylami, decyduje przede wszystkim styl. Paweł Gołka – udziela informacji o naborze osobiście Piotr Kucharski – udziela informacji o naborze osobiście Piotr Zimecki – udziela informacji o naborze osobiście Dobór proponujemy przeprowadzić w poniedziałek 11 września 2017 o godz. 17:00. Wejście każdy rodzic opłaca indywidualnie i bierze odpowiedzialność za dziecko.
Strona 1 z 18 [1] [2] [3] ... [8] [9] [10] ... [16] [17] [18]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

5
118
12
30

Szkolenie lodowe