Kursy

Więcej informacji o prowadzonych kursach uzyskacie kontaktując się z biurem WOPR w Rawie Mazowieckiej:
Tel. 667 097 545
e-mail: woprrawamaz@gmail.com

INSTRUKTORZY RATOWNICTWA WODNEGO:

INSTRUKTORZY MOTOROWODNI: