Nowi ratownicy w rawskim WOPRze

Za nami kolejny Kurs Młodszego Ratownika WOPR. Szkolenie ukończyło 10 osób.

Jak co roku, wraz z sezonem wakacyjnym, uruchomiliśmy nabór na Kurs Młodszego Ratownika WOPR. Zgłosiło się do nas 13 osób, jednak całe szkolenie udało się ukończyć 10 adeptom ratownictwa. Aby powiększyć szeregi naszej organizacji w ubiegłą niedzielę (11.07) musieli zdać egzamin teoretyczny i wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami także w części praktycznej.

Ta edycja kursu mogła odbyć się bezpłatnie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Dziękujemy burmistrzowi Piotrowi Irli, który dostrzegł potrzebę kształcenia nowych ratowników w naszym mieście.

Szkolenie odbyło się jako: zadanie z zakresu edukacji i wychowania polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Tytuł zadania publicznego: „Szkolenie z ratownictwa wodnego zakończone egzaminem na stopień młodszego ratownika WOPR”.

Zdjęcia z egzaminu i symbolicznego chrztu znajdziecie w naszej galerii.