Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Powstanie Grupy Interwencyjnej przy Okręgowym WOPR w Rawie Mazowieckiej
Poniedziałek, 13 Stycznia 2014

Dnia 10 stycznia 2014 r. została zatwierdzona w pełnym składzie Grupa Interwencyjna. GI realizuje swoje cele w rejonie działania O WOPR w Rawie Mazowieckiej. W szczególnych zagrożeniach może brać udział w akcjach ratowniczych na terenie całego kraju.

Celem działania Grupy Interwencyjnej jest:

1. Pomoc osobom zagrożonym utratą życia lub zdrowia w wodzie, a w szczególności  podczas powodzi i innych zdarzeń masowych oraz imprez odbywających się na wodzie lub w jej pobliżu.

2. Działalność prewencyjna na terenie działania Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej.

3. Upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad udzielania pierwszej pomocy, m.in. poprzez organizację pokazów.

4. Doszkalanie, podnoszenie sprawności i umiejętności członków GI.

5. Udział w akcjach propagujących i wspierających działalność WOPR i GI.

6. Rozsławianie dobrego imienia WOPR i GI.

7. Dbanie i szanowanie sprzętu powierzonego przez WOPR.

8. Współpraca z innymi służbami ratowniczymi oraz służbami mundurowymi.

9. Wypełnianie powinności statutowych członków WOPR.

10. Dbanie o ochronę środowiska.

11. Prowadzenie podwodnych akcji poszukiwawczo – wydobywczych.

 

 

Kurs na Młodszego Ratownika (I Etap Ratownika Wodnego)
Poniedziałek, 7 Października 2013

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownika WOPR (I etap Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 25 października 2013 r. godz. 18:00.

Miejsce kursu: Pływalnia Aquarium.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:

1) uczestnik przystępujący do szkolenia ma mieć ukończony 12 rok życia;

2) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką (możliwość wyrobienia karty pływackiej bezpośrednio na egzaminie wstępnym – koszt 25 zł).

Zapisy bezpośrednio na egzaminie: Piotr Kucharski

Ilość miejsc organiczona: 15.

Ogranizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku pełnej obsady.

Poniedziałek, 16 Września 2013

Celem kursu jest przygotowanie ratowników z jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408), przy podstawie art.13 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

TERMIN KURSU     4/5/6 10 2013 – 1 ZJAZD - obecność obowiązkowa osoby pełne KPP

                              11/12/13 10 2013  – 2 ZJAZD - obecność obowiązkowa osoby pełne  KPP

egzamin 13 października osoby recertyfikujace się zapraszamy na zajęcia praktyczne w terminie zjazdu 2 czyli 11/12/13 października

MIEJSCE: "AQUA ŻYRARDÓW" Sp. z o. o.
ul. Stefana Jodłowskiego 25/27
96-300 Żyrardów

Czas trwania kursu:

Co najmniej 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. Kurs trwa 6 dni z egzaminem.

Kursy organizujemy w firmie Rat-Med. albo miejscu wskazanym przez zamawiającego..

Dodatkowe informacje:

 • W zależności od uczestników kursu, zwiększymy o co najmniej 50% liczbę godzin tego modułu, który jest najbardziej przydatny przy wykonywaniu zadań ratowniczych danej służby.
 • Kurs odbywa się w formie stacjonarnej lub wyjazdowej po zleceniu przez zamawiającego wymaganych warunków lokalowych.
 • Grupy szkoleniowe liczą po 6 osób.
 • Kadra szkoleniowa, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym.
 • Kurs kończy się zaliczeniem w formie sprawdzianu testowego i praktycznego.
 • Egzamin składany jest przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi konsultant wojewódzki ds. ratownictwa medycznego jako przewodniczący, lekarz jednostki współpracującej z systemem i kierownik merytoryczny kursu.
 • Pozytywne zaliczenie egzaminu potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia i uzyskaniem tytułu ratownika.

 

CENA KURSU – 650 ZŁ  KURS PEŁNY

CENA KURSU RECERTYFIKACYJNEGO – 350 ZŁ BRUTTO

Kurs na Ratownika WOPR (II Etap Ratownika Wodnego)
Niedziela, 11 Sierpnia 2013

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Ratownik WOPR (II etap Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 14 i 15 sierpnia 2013 r. godz. 15:00. (2 terminy)

Miejsce kursu: Kąpielisko OSIR.

Koszt kursu: 450 zł.

Wymagania formalne:

1) uczestnik ma posiadać:

a) ukończony I etap szkolenia ratowników wodnych,

b) ważną legitymację członka WOPR,

c) kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką,

d) ma mieć ukończony 16 rok życia;

2) uczestnik ma złożyć:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań   zdrowotnych do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej   oświadczenie składa jej opiekun prawny),

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej  pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami,

d) podpisany przez kursanta (w przypadku osoby niepełnoletniej także przez opiekuna prawnego) regulamin kursu,

e) wniosek o wydanie identyfikatora.

5. Zapisy: Piotr Kucharski - Młodszy Instruktor WOPR

6. Program kursu jest realizowany w czasie co najmniej 26 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).

Piątek, 26 Lipca 2013

Zarząd Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej składa serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie podczas organizacji XIX Maratonu im. Pawła Pioruna patronowi imprezy Panu Eugeniuszowi Górajowi Burmistrzowi Rawy Mazowieckiej ,Panu Tadeuszowi Kotusińskiemu dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, Rawskiemu Stowarzyszeniu Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” oraz sponsorom, bez których Maraton nie mógłby się odbyć. W szczególności  koledze Markowi Makowskiemu za ufundowaniu koncertu zespołu Jolly Roger, Panu Henrykowi Woźniakowi ,Pani Annie Grzyb i Panu Piotrowi Rylskiemu. Dziękujemy również wszystkim ratownikom zaangażowanym w zabezpieczenie Maratonu, a szczególnie chcielibyśmy podkreślić i docenić pracę najmłodszych członków WOPR, którzy stopień Młodszego Ratownika uzyskali w dniu Maratonu.

 

Środa, 24 Lipca 2013

MĘŻCZYŹNI – OPEN – 3000 m

1. Jakub Seroczyński (Warszawa) 35.13

2. Piotr Maciejewski (Aleksandrów Łódzki) 39.54

3. Adam Gabler (Warka )43.25

 

KOBIETY – OPEN – 2000 m

1. Karolina Kuzawińska (Płock) 21.58

2. Aleksandra Rodzińska (Warszawa) 25.15

3. Alicja Michalak (Ozorków) 27.38

 

MASTERS MĘŻCZYŹNI – 2000 m

1. Stefan Skrzypek (Wrocław) 28.02

2. Paweł Łukaszewicz (Poznań) 28.09

3. Andrzej Goljan (Żyrardów) 32.11

 

KOBIETY MASTERS – 2000 m

1. Ewa Szała ((Koziegłowy) 28.03

2. Sabina Rogala-Łukaszewicz (Zalasewo) 31.51

 

DZIEWCZĘTA 13 – 16 LAT – 1000 m

1. Ewelina Pakuła (Łódź/Zgiersko-Łęczyckie) 13.45

2. Milena Pakuła (Łódź/Zgiersko –Łęczyckie) 14.18

3. Kamila Stępniak (Skierniewice) 14.35

 

CHŁOPCY 13 – 16 LAT – 1000 m

1. Mateusz Borysiak (Ozorków/Zgiersko-Łęczyckie) 13.30

2. Jakub Wierzbicki (Skierniewice) 13.31

3. Juliusz Białkowski(Skierniewice) 13.57

 

 

 

DZIEWCZĘTA DO LAT 12 – 500 m

1. Emilia Łukaszewicz (Zalasewo) 4.06

2. Aleksandra Budek (Rawa Mazowiecka) 4.42

3. Magdalena Ciołak(Rawa Mazowiecka) 4.48

 

CHŁOPCY DO LAT 12 – 500 m

1. Filip Rylski (Rawa Mazowiecka) 4.12

2. Bartosz Foks (Skierniewice) 4.22

3. Mikołaj Białkowski(Skierniewice) 4.30

 

 

Poniedziałek, 15 Lipca 2013

 

CELE:

 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.

ORGANIZATORZY:

 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej

MIEJSCE:

 • Zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.

TERMIN:

      21 lipca 2013 r. godz. 13.00

KATEGORIE:

 • dziewczęta       -        do 12 lat               - dystans 500 m.
 • dziewczęta       -   od 13 do 16 lat            - dystans 1000 m
 • kobiety            -        open                      - dystans 2000 m.
 • kobiety              -    powyżej 40 lat           - dystans 2000 m.
 • Chłopcy          -        do 12 lat              - dystans 500 m.
 • Chłopcy           -   od lat 13 do 16 lat        -  dystans 1000 m
 • mężczyźni       -        open                    - dystans 3000 m.
 • mężczyźni       -        powyżej 50 lat     - dystans 2000 m.

 

O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż jednej kategorii.

Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Wszystkich zawodników obowiązuje:

 • wpisowe w wys. 20 zł, powyżej 18 roku życia, 10 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się data urodzenia)
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia,
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.

Zawodnicy startują na własny koszt.

ZGŁOSZENIA:

 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej,     

      ul. Katowicka 20 telefon   603 665 107

     lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu

 • na przystani Zalewu Tatar
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.

NAGRODY:

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

UWAGA:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.

 

                                                             Okręgowe WOPR 

                                                         W Rawie Mazowieckiej                                                                                                                              

Niedziela, 14 Lipca 2013

Podczas tegorocznej edycji Maratonu Pływackiego im. Pawła Pioruna zorganizujemy również wspólnie ze Stowarzyszeniem "Topory" występ zespołu Jolly Roger znanej grupy wykonującej utwory z gatunku piosenki żeglarskiej.

Sobota, 13 Lipca 2013

Zarząd Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej przy współudziale OSIR w Rawie Mazowieckiej organizuje XIX Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna o puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. W tym roku w nieco zmienionej formule.

Impreza odbędzie się w dniu 21 lipca 2013 r. o godz. 13:00 na Zalewie TATAR w Rawie Mazowieckiej.

Maraton odbędzie się w następujących kategoriach:

w kategorii open – dystans 3000 m
w kategorii chłopców – do 12 lat – 500 m
w kategorii dziewcząt – do 12 lat – 500 m
w kategorii chłopców od lat 13 do lat 16 – 1000 m
w kategorii dziewcząt od lat 13 do lat 16 – 1000 m
w kategorii MASTERS –pow.50 lat –2000 m
w kategorii OPEN- kobiet –2000 m

Warunkiem startu w maratonie jest:

Wpłata wpisowego w wys. 20złpowyżej 18 lat i 10 zł poniżej 18 lat( liczy się data urodzenia)
Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie pisemne o dobrym stanie zdrowia
Zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.

Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii.

Zapisy na listy startowe w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej Katowicka 20 albo pod adresem internetowym jankes21@poczta.onet.eu
W dniu zawodów zapisy prowadzone będą na przystani Zalewu "Tatar"

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Kurs na Młodszego Ratownika (I Etap Ratownika Wodnego)
Czwartek, 27 Czerwca 2013

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownik WOPR (I etap Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 30 czerwca 2013 r. godz. 13:00.

Miejsce kursu: Kąpielisko OSIR.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:

1) uczestnik przystępujący do szkolenia ma mieć ukończony 12 rok życia;

2) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką (możliwość wyrobienia karty pływackiej bezpośrednio na egzaminie wstępnym – koszt 25 zł).

Zapisy bezpośrednio na egzaminie: Piotr Kucharski

Strona 15 z 18 [1] [2] [3] ... [7] [8] [9] ... [13] [14] [15] [16] [17] [18]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

73
64
17
41

Szkolenie lodowe