Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Egzamin na Młodszego Ratownika WOPR
Wtorek, 14 Lipca 2020

Wyszkoliliśmy kolejnych młodych ratowników.

Wczoraj (13.07) nasz WOPR wzbogacił się o kolejnych Młodszych Ratowników. 12-ście osób pozytywnie zdało egzamin teoretyczny i praktyczny.

Jesteśmy z Was dumni i wierzymy, że wciąż będziecie doskonalić swoje umiejętności.

Zapraszamy na drugą edycję Kursu Sternika Motorowodnego
Niedziela, 12 Lipca 2020

WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na drugą edycję Kursu Sternika Motorowodnego

Egzamin planowany na: 02.08.2020 r.

Koszt szkolenia: 450 zł członkowie WOPR w Rawie 50 zł zniżki

Egzamin: 250 zł Wydanie patentu: 50 zł (uczniowie i studenci 50% zniżki).

Rozpoczynamy już 20 lipca o godzinie 17:00 w biurze WOPR. Egzamin natomiast zaplanowaliśmy na 2 sierpnia o godzinie 10:00.

Informacje i zapisy: 603 665 107.

KURS Młodszego Ratownika WOPR - 2 edycja
Sobota, 11 Lipca 2020
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownika WOPR (wiadomości I etapu Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego i pierwszych zajęć: 15 lipca 2020 r. godz. 15:00.

Miejsce kursu: Kąpielisko Tatar.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:
1) uczestnik przystępujący do szkolenia ma mieć ukończony 12 rok życia;
2) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką (możliwość wyrobienia karty pływackiej bezpośrednio na egzaminie wstępnym – koszt 25 zł).

Zapisy bezpośrednio na egzaminie: Piotr Kucharski, tel. 606 146 486

Ilość miejsc ograniczona: 15.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku pełnej obsady.

Kurs Młodszego Ratownika WOPR
Niedziela, 28 Czerwca 2020
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownika WOPR (wiadomości I etapu Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 5 lipca 2020 r. godz. 11:00.

Miejsce kursu: Kąpielisko Tatar.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:
1) uczestnik przystępujący do szkolenia ma mieć ukończony 12 rok życia;
2) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką (możliwość wyrobienia karty pływackiej bezpośrednio na egzaminie wstępnym – koszt 25 zł).

Zapisy bezpośrednio na egzaminie: Piotr Kucharski, tel. 606 146 486

Ilość miejsc ograniczona: 15.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku pełnej obsady.

Kolejny egzamin na sternika motorowodnego za nami
Sobota, 27 Czerwca 2020

W dniu dzisiejszym (27.06) odbył się egzamin na sternika motorowodnego. 18-stu kursantów zakończyło kurs z pozytywnym wynikiem.

W tym roku wyjątkowo liczna grupa zgłosiła chęć udziału w kursie na sternika motorowodnego, który przeprowadziliśmy w siedzibie WOPR w Rawie Mazowieckiej oraz na wodach zalewu Tatar Dolna.

Wszyscy z uczestników szkolenia pozytywnie zdali egzamin w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Już niebawem, bo w sierpniu bieżącego roku planujemy kolejny kurs. O szczegółach będziemy informować niebawem.

#GaszynChallenge w naszym wykonaniu
Środa, 17 Czerwca 2020

Pompowanie, przelewanie i nominowanie – tak w skrócie wygląda akcja #GaszynChallenge. A wszystko to, by nieść pomoc chorym dzieciom.


Dziś odpowiedzieliśmy na nominację Stowarzyszenia Topory, wykonujemy zadanie i przyłączamy się do akcji, która coraz szerzej rozchodzi się w powiecie rawskim.

Po uzbieranych środkach dla małego Wojtusia, akcja skierowana została dla 8-miesięcznej Hani, która także choruje na SMA 1. Więcej informacji znajdziecie na siepomaga.plNominujemy: RKS Mazovia, Triathlon Rawa, Raw-Swim oraz Rawski Klub Karate Kyokushin.
Nasze pompowanie znajdziecie na Youtubie

Patrole na wodach zalewu w Rawie Mazowieckiej
Piątek, 12 Czerwca 2020
Patrole na wodach Zalewu Tatar finansowane są przez Wojewodę Łódzkiego oraz ze środków własnych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rawie Mazowieckiej.


Patrole odbywać się będą:
* w piątki w godzinach 15:00 – 20:00,
* w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00 – 19:00.

Zapraszamy Was na Kurs Sternika Motorowodnego
Środa, 10 Czerwca 2020
WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje Kurs Sternika Motorowodnego

Egzamin planowany na: 27.06.2020 r.

Koszt szkolenia: 450 zł członkowie WOPR w Rawie 50 zł zniżki

Egzamin: 250 zł Wydanie patentu: 50 zł (uczniowie i studenci 50% zniżki).

Informacje i zapisy: 603 665 107/
Piątek, 12 Lipca 2019
REGULAMIN XXV JUBILEUSZOWY MARATONU PŁYWACKIEGO IM. PAWŁA PIORUNA O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ

CELE:
 • wypoczynek nad wodą bez promili i pływanie na trzeźwo
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
ORGANIZATORZY:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
 • Miasto Rawa Mazowiecka
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej,
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”.
MIEJSCE: zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.

TERMIN: 20 lipca 2019 r. godz. 13.00

KATEGORIE:
 • dziewczęta do 12 lat - dystans 500 m,
 • dziewczęta od 13 do 16 lat - dystans 1000 m,
 • kobiety open - dystans 2000 m,
 • kobiety powyżej 40 lat - dystans 1000 m,
 • chłopcy do 12 lat - dystans 500 m,
 • chłopcy od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m,
 • mężczyźni open - dystans 3000 m,
 • mężczyźni powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż w jednej kategorii.
Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.
O udziale w poszczególnych kategoriach decyduje rok urodzenia zawodnika.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wysokości 25 zł powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia (liczy się rok urodzenia, płatne w biurze zawodów w dniu zawodów),
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR),
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR),
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
ZGŁOSZENIA:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20, tel. 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu,
 • na przystani zalewu Tatar,
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
NAGRODY:
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary, medale oraz nagrody za trzy pierwsze miejsca.
UWAGA:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Okręgowe WOPR
w Rawie Mazowieckiej


Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul: Katowicka 20.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul: Katowicka 20.
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej związku z udziałem XXV Maratonie Pływackim im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wyżej wymienionych wydarzeniach.
Czwartek, 21 Lutego 2019
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z akcji Bezpieczne Ferie przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

Galerię znajdziesz tutaj:
www.woprrawa.pl/pl,galeria-zdjec,8,bezpieczne-ferie-szkola-podstawowa-nr-4-2018,9
Strona 2 z 20 [1] [2] [3] [4] ... [10] [11] [12] ... [18] [19] [20]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

22
7
22
38

Szkolenie lodowe