Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Niedziela, 3 Września 2017
UCHWAŁA Nr 3/VIII/08/17 ZARZĄDU OKRĘGOWEGO WOPR W RAWIE MAZOWIECKIEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 2017 r. w sprawie wyboru zmiany opłat dla członków sekcji pływackiej Okręgowego WOPR Na podstawie § 25 pkt. 6 Statutu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej Okręgowe WOPR postanawia co następuje: § 1 Zarząd Okręgowego WOPR w związku ze wzrostem kosztów utrzymania sekcji pływackiej Okręgowego WOPR podwyższa opłaty miesięczne dla członków sekcji pływackiej Okręgowego WOPR o następujące kwoty: Dla grupy trenującej 2 godziny tygodniowo – 80,00 złotych Dla grupy trenującej 3 godziny tygodniowo – 90,00 złotych Dla grupy trenującej 4 godziny tygodniowo – 100,00 złotych Dla grupy trenującej 5 godzin tygodniowo i więcej – 110,00 złotych § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. Rawa Mazowiecka 21 sierpnia 2017 r.
Wtorek, 1 Sierpnia 2017
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 07.08.2017 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest: • Ukończenie 14 roku życia • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego Wymagane dokumenty: • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20 Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00 Całkowity koszt kursu 400,00 zł dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł. Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską. Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki. Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 14.08.2017 r. z dopiskiem kurs motorowodny
Poniedziałek, 24 Lipca 2017
KATEGORIA CHŁOPCÓW DO LAT 12– 500 m I Rafał Żółtowski 4,40 II Maciej Nieczyporuk 4,42 III Michał Kośka 5,30 IV Łukasz Walczak 5,39 V Igor Wilewski -Sobczyk 9,30 KATEGORIA DZIEWCZĘTA DO LAT 12– 500 m I Aleksandra Kośka 5,00 II Zuzanna Wolniewicz 5,15 III Patrycja Włodarska 6,00 IV Marta Kaczmarczyk 6,11 V Anna Zielińska 6,35 VI Zuzanna Rodzik 6,45 VII Małgorzata Zielińska 7,30 KATEGORIA CHŁOPCY 13-16 LAT– 1000 m I Jakub Nowakowski-Pałka 12,35 II Bartosz Stefanowski 12,45 III Wojciech Stysyński 14.32 IV Filip Rylski 14,34 KATEGORIA DZIEWCZĘTA 13-16 LAT– 1000 m I Nowakowska Zuzanna 15,20 II Brońska Julia 15,38 III Włodarska Oliwia 17,09 KATEGORIA MASTERS MEŻCZYZN – 2000 m I Woźniak Jacek 35,37 II Królik Wiesław 39,20 III Kramarz Mirosław 40,38 IV Adamus Henryk 43,39 KATEGORIA OPEN KOBIET – 2000 m I Broniarek Pamela 30,31 II Chylak Zuzanna 32,57 III Skiba Beata 37,30 IV Rubaszewska Julia 38,58 V Owczarek Karolina 39,38 VI Małdepszy Karolina DS KATEGORIA OPEN MEŻCZYZN – 3000 m I Dębski Szymon 38,30 II Mateusz Chmielowiec 39,32 III Żółtowski Daniel 42,18 IV Gabriel Adam 48,18 V Maciej Zmierzchowski 59,32 VI Paweł Bełczącki 1:01,50 VII Wielgus Arkadiusz 1:03,00
Czwartek, 13 Lipca 2017
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na XXIII Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrz Rawy Mazowieckiej. To jeden z najstarszych maratonów pływackich w centralnej Polsce, organizowany od 23 lat bez żadnej przerwy. Spotykamy się po raz XXIII w Rawie Mazowieckiej nad zalewem TATAR 22 lipca 2017 r. o godzinie 13:00. Zawodnicy startują na 8 dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych KATEGORIE: • dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m. • dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m • kobiety - open - dystans 2000 m. • kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m. • Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m. • Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m • mężczyźni - open - dystans 3000 m. • mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m. Organizatorami XXIII edycji maratonu pływackiego są: • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej. • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY” • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Celem organizacji maratonu pływackiego jest: • upowszechnianie aktywnego wypoczynku, • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej. Zasady uczestnictwa: Wszystkich zawodników obowiązuje: • wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się data urodzenia) • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR) • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie. • zawodnicy startują na własny koszt. Zgłoszenia: • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 telefon 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu • na przystani Zalewu Tatar • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
Środa, 5 Lipca 2017

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownika WOPR (I etap Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 10 lipca 2017 r. godz. 15:00.

Miejsce kursu: Kąpielisko Tatar.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:

 

Wtorek, 4 Lipca 2017

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 06.07.2017 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20

 

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 , 660 813 493 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu

 

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:

  • Ukończenie 14 roku życia
  • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego
  • Zdanie egzaminu na stopień  sternika motorowodnego

 

Wymagane dokumenty:

  • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego
  • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej)

 

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20

Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00

 

 

Całkowity koszt kursu 400,00 zł  dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł.

Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską.

Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki.

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU

 

  1. 1.     Spotkanie organizacyjne – 07.07.17 godzina 16.30, biuro Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej
  2. 2.     Wykłady – 08.07.17 - 12.07.17 w godzinach 16:00 – 20:00, biuro Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej
  3. 3.     Manewrowanie jachtem motorowodnym z silnikiem 13-20.07.17
  4. 4.     Egzamin  na patent  sternika motorowodnego do ustalenia (prawdopodobnie 24.07.2017 godzina 15:00 biuro Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej i zalew „TATAR”)

 

 

 

Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej  82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 14.07.2017 r. z dopiskiem kurs motorowodny

 

 

 

 

                                                                       Prezes Okręgowego WOPR

                                                                           W Rawie Mazowieckiej

 

                                                                               Andrzej Jankowski

Piątek, 23 Czerwca 2017

Organizator:   Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Maz. ul. Katowicka                   20, 96-200 Rawa Maz.

 

Uczestnictwo: Kurs przeznaczony dla członków stowarzyszenia Okręgowego WOPR Rawa Maz.majacy na celu zaznajomienie się uczestnikom z podstawami ratownictwa wodnego, doskonalący technikę pływania, zapoznanie się ze sprzętem do pływania- kajak, łódź wiosłowa, rowerek wodny id., przygotowaniem fizycznym do zblizającego się sezonu, podstaw nurkowania, oraz rekreacyjne spędzanie czasu.

Kurs jest odpłatny – cena zależna jest od ilości uczestników.

 

Prowadzący:Prowadzacymi zajęcia na kursie są  trenerzy i instruktorzy pływania, ratownicy  wodni oraz instruktorzy ratownictwa wodnego należącymi do Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, a także trenerzy i instruktorzy różnych dyscyplin sportu.

 

Miejsce:  Teren OSiR-u w Rawie Maz. ul. Tatar - hala, przystań, kapielisko, boiska, tereny zielone.

Teren Aquarium ul. Katowicka 20 – pływalnia, siłownia, lodowisko, biuro WOPR.

Wycieczki piesze i rowerowe – teren Rawy Mazowieckiej i Gminy Rawa                                     Mazowiecka

                       

Termin:          

                       

                        Turnus I – roczniki 2008-2010

                        10 -14 oraz 17-21 lipca 2017.

                        Godziny: 8:00 – 16: 15

                        Turnus II – roczniki 2007 i starsi

                        24-28 i 31 lipca – 4 sierpnia

                        Godziny: 8:00 – 16: 15

                        Turnus III – roczniki 2008-2006 – grupa zaawansowana – ustala trener Zimecki

                        7-11 i 14-18 sierpnia – ewentualnie korekta terminu ze względu na 15 sierpnia

Piątek, 23 Czerwca 2017

Za nami udana impreza „Bezpieczne wakacje” zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej. W imieniu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej uczestników tej imprezy pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim instytucjom za pomoc w przygotowaniu tej imprezy tak ważnej dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przed wakacjami. Dziękujemy również lokalnym mediom za rozpropagowanie tak ważnej inicjatywy rawskich ratowników. Szczególnie jednak chciałbym podziękować wszystkim ratownikom Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, którzy przygotowywali ten piknik tj. koordynatorowi Pawłowi Gołce, Bartoszowi Szczerkowskiemu, Pawłowi Sawickiemu, Bartoszowi Kamińskiemu, Dawidowi Wojciechowskiemu, Przemysławowi Janeckiemu, Karolowi Sworskiemu, Darii Nodze, Filipowi i Alkowi Rylskim, Zuzi i Kubie Chylak, Ani Sokołowskiej, Bartkowi Firkowi. Dziękuje wam bardzo.

 

Andrzej Jankowski

Prezes Okręgowego WOPR

Poniedziałek, 22 Maja 2017

Zarząd Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej serdecznie dziękuje Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury Panu Grzegorzowi Klimczakowi za udostępnienie sali konferencyjnej na VIII Zjazd Delegatów Okręgowego WOPR.

Niedziela, 21 Maja 2017

Oprócz członków Okręgowego WOPR odznaczenia Prezesa Zarządu Głównego WOPR Sławomira Gicewicza za wspieranie Okręgowego WOPR otrzymali:

Pan Dariusz Misztal Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka – Błękitny Krzyż WOPR

Pan Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka - Błękitny Krzyż WOPR

Strona 2 z 18 [1] [2] [3] [4] ... [9] [10] [11] ... [16] [17] [18]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

3
2
59
14

Szkolenie lodowe