Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Środa, 11 Lipca 2018
REGULAMIN XXIV MARATONU PŁYWACKIEGO
IMIENIA PAWŁA PIORUNA
O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ

CELE:
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
ORGANIZATORZY:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”
 • Pub Robinson
MIEJSCE:
 • Zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.
TERMIN:
 • 21 lipca 2018 r. godz. 13.00
KATEGORIE:
 • dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m.
 • dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m.
 • kobiety - open - dystans 2000 m.
 • kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m.
 • Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m.
 • Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m
 • mężczyźni - open - dystans 3000 m.
 • mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż jednej kategorii.
Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się rok urodzenia płatne w biurze zawodów w dniu zawodów)
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.( do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
Zawodnicy startują na własny koszt.

ZGŁOSZENIA:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20, telefon 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu
 • na przystani Zalewu Tatar
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
NAGRODY:
 • Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary oraz medale za trzy pierwsze miejsca
UWAGA:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej
Wtorek, 5 Czerwca 2018
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 07.06.2018 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest: • Ukończenie 14 roku życia • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego Wymagane dokumenty: • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20 Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00 Całkowity koszt kursu 400,00 zł dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł. Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską. Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki. Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 11.06.2018 r. z dopiskiem kurs motorowodny
Wtorek, 30 Stycznia 2018
Serdecznie zapraszamy na akcję „Bezpieczne Ferie” ,która odbędzie się 03.02.2018 r. Harmonogram akcji: 10:00 - 12:00 – Hala Sportowa OSiR Tatar - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży związane z tematyką bezpieczeństwa na obszarach wodnych zimą; 12:30 - 13:30 - Zbiornik Dolna - pokazy ratownictwa wodnego na lodzie (samoratownictwo, sprzęt zastępczy, sprzęt profesjonalny, akcja kilkuosobowa); 13:30 - Okrąglak - dyskusja na temat ratownictwa lodowego przy ogniu i kiełbasce. Akcja ta będzie prowadzona wspólnie z: Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka Komendą PSP w Rawie Mazowieckiej Komendą PP w Rawie Mazowieckiej OSP w Rawie Mazowieckiej OSiR w Rawie Mazowieckiej
Niedziela, 3 Września 2017
OKRĘGOWE WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ INFORMUJE: O naborze do sekcji pływackiej Okręgowego WOPR na sezon 2017/2018 Instruktorzy: Marcin Kaźmierski Grupa I rocznik 2006-2009 - 2 miejsca, warunkiem przyjęcia jest przepłynięcie w przeciągu 12 minut co najmniej 350 m oraz przepłynięcie dowolnie 50 m w czasie - klasa 2 poniżej 1 min, klasa 3 poniżej 50 s. Klasy 4-5 startują na dystansie 100 m - klasa 4 poniżej 2 min, klasa poniżej 1,50 min. Decydują najlepsze czasy i najdłuższe dystanse. Grupa II rocznik 2007-2008 – 7 miejsc, - warunek przyjęcia to przepłynięcie 100 m 3 stylami, decyduje przede wszystkim styl. Paweł Gołka – udziela informacji o naborze osobiście Piotr Kucharski – udziela informacji o naborze osobiście Piotr Zimecki – udziela informacji o naborze osobiście Dobór proponujemy przeprowadzić w poniedziałek 11 września 2017 o godz. 17:00. Wejście każdy rodzic opłaca indywidualnie i bierze odpowiedzialność za dziecko.
Niedziela, 3 Września 2017
UCHWAŁA Nr 3/VIII/08/17 ZARZĄDU OKRĘGOWEGO WOPR W RAWIE MAZOWIECKIEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 2017 r. w sprawie wyboru zmiany opłat dla członków sekcji pływackiej Okręgowego WOPR Na podstawie § 25 pkt. 6 Statutu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej Okręgowe WOPR postanawia co następuje: § 1 Zarząd Okręgowego WOPR w związku ze wzrostem kosztów utrzymania sekcji pływackiej Okręgowego WOPR podwyższa opłaty miesięczne dla członków sekcji pływackiej Okręgowego WOPR o następujące kwoty: Dla grupy trenującej 2 godziny tygodniowo – 80,00 złotych Dla grupy trenującej 3 godziny tygodniowo – 90,00 złotych Dla grupy trenującej 4 godziny tygodniowo – 100,00 złotych Dla grupy trenującej 5 godzin tygodniowo i więcej – 110,00 złotych § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. Rawa Mazowiecka 21 sierpnia 2017 r.
Wtorek, 1 Sierpnia 2017
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 07.08.2017 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest: • Ukończenie 14 roku życia • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego Wymagane dokumenty: • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20 Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00 Całkowity koszt kursu 400,00 zł dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł. Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską. Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki. Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 14.08.2017 r. z dopiskiem kurs motorowodny
Poniedziałek, 24 Lipca 2017
KATEGORIA CHŁOPCÓW DO LAT 12– 500 m I Rafał Żółtowski 4,40 II Maciej Nieczyporuk 4,42 III Michał Kośka 5,30 IV Łukasz Walczak 5,39 V Igor Wilewski -Sobczyk 9,30 KATEGORIA DZIEWCZĘTA DO LAT 12– 500 m I Aleksandra Kośka 5,00 II Zuzanna Wolniewicz 5,15 III Patrycja Włodarska 6,00 IV Marta Kaczmarczyk 6,11 V Anna Zielińska 6,35 VI Zuzanna Rodzik 6,45 VII Małgorzata Zielińska 7,30 KATEGORIA CHŁOPCY 13-16 LAT– 1000 m I Jakub Nowakowski-Pałka 12,35 II Bartosz Stefanowski 12,45 III Wojciech Stysyński 14.32 IV Filip Rylski 14,34 KATEGORIA DZIEWCZĘTA 13-16 LAT– 1000 m I Nowakowska Zuzanna 15,20 II Brońska Julia 15,38 III Włodarska Oliwia 17,09 KATEGORIA MASTERS MEŻCZYZN – 2000 m I Woźniak Jacek 35,37 II Królik Wiesław 39,20 III Kramarz Mirosław 40,38 IV Adamus Henryk 43,39 KATEGORIA OPEN KOBIET – 2000 m I Broniarek Pamela 30,31 II Chylak Zuzanna 32,57 III Skiba Beata 37,30 IV Rubaszewska Julia 38,58 V Owczarek Karolina 39,38 VI Małdepszy Karolina DS KATEGORIA OPEN MEŻCZYZN – 3000 m I Dębski Szymon 38,30 II Mateusz Chmielowiec 39,32 III Żółtowski Daniel 42,18 IV Gabriel Adam 48,18 V Maciej Zmierzchowski 59,32 VI Paweł Bełczącki 1:01,50 VII Wielgus Arkadiusz 1:03,00
Czwartek, 13 Lipca 2017
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na XXIII Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrz Rawy Mazowieckiej. To jeden z najstarszych maratonów pływackich w centralnej Polsce, organizowany od 23 lat bez żadnej przerwy. Spotykamy się po raz XXIII w Rawie Mazowieckiej nad zalewem TATAR 22 lipca 2017 r. o godzinie 13:00. Zawodnicy startują na 8 dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych KATEGORIE: • dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m. • dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m • kobiety - open - dystans 2000 m. • kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m. • Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m. • Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m • mężczyźni - open - dystans 3000 m. • mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m. Organizatorami XXIII edycji maratonu pływackiego są: • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej. • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY” • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Celem organizacji maratonu pływackiego jest: • upowszechnianie aktywnego wypoczynku, • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej. Zasady uczestnictwa: Wszystkich zawodników obowiązuje: • wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się data urodzenia) • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR) • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie. • zawodnicy startują na własny koszt. Zgłoszenia: • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 telefon 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu • na przystani Zalewu Tatar • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
Środa, 5 Lipca 2017

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownika WOPR (I etap Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 10 lipca 2017 r. godz. 15:00.

Miejsce kursu: Kąpielisko Tatar.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:

 

Wtorek, 4 Lipca 2017

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 06.07.2017 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20

 

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 , 660 813 493 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu

 

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:

 • Ukończenie 14 roku życia
 • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego
 • Zdanie egzaminu na stopień  sternika motorowodnego

 

Wymagane dokumenty:

 • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego
 • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej)

 

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20

Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00

 

 

Całkowity koszt kursu 400,00 zł  dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł.

Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską.

Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki.

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU

 

 1. 1.     Spotkanie organizacyjne – 07.07.17 godzina 16.30, biuro Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej
 2. 2.     Wykłady – 08.07.17 - 12.07.17 w godzinach 16:00 – 20:00, biuro Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej
 3. 3.     Manewrowanie jachtem motorowodnym z silnikiem 13-20.07.17
 4. 4.     Egzamin  na patent  sternika motorowodnego do ustalenia (prawdopodobnie 24.07.2017 godzina 15:00 biuro Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej i zalew „TATAR”)

 

 

 

Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej  82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 14.07.2017 r. z dopiskiem kurs motorowodny

 

 

 

 

                                                                       Prezes Okręgowego WOPR

                                                                           W Rawie Mazowieckiej

 

                                                                               Andrzej Jankowski

Strona 3 z 19 [1] [2] [3] [4] [5] ... [10] [11] [12] ... [17] [18] [19]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

57
45
13
78

Szkolenie lodowe