Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Środa, 5 Września 2018
OKRĘGOWE WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ INFORMUJE: W dniu 10.09.2018 (poniedziałek) o godzinie 16:15 na pływalni AQUARIUM odbędzie się nabór dzieci z roczników 2009, 2010, 2011 r. do sekcji pływackiej Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej. Wymagana umiejętność samodzielnego przepłynięcia dystansu 25 m na piersiach i 25 m na grzbiecie. Koszty wstępu na basen w dniu naboru ponoszą rodzice.

Prezydium Zarządu Okręgowego WOPR
Sobota, 4 Sierpnia 2018
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 06.08.2018 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20.

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
 • Ukończenie 14 roku życia
 • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego
 • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego
Wymagane dokumenty:
 • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego
 • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej)
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20
Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00

Całkowity koszt kursu 400,00 zł dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł.
Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską.
Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki.

Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 10.08.2018 r. z dopiskiem kurs motorowodny
Wtorek, 24 Lipca 2018
Wyniki XXIV Maratonu Pływackiego im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej.

Kategoria Open kobiet – 2000 m
 1. Pamela Broniarek UKS Nawa Skierniewice 27,31
 2. Sitko Martyna 30,04
 3. Izabela Zyga UKS Nawa Skierniewice 30,12
Kategoria Open mężczyzn – 3000m
 1. Szymon Dębski UKS Nawa Skierniewice 38,52
 2. Daniel Żółtkowski KC SIG Novum 40,19
 3. Jakub Nowakowski WOPR Rawa Mazowiecka 42,37
Kategoria Masters Kobiet – 2000 m
 1. Karolina Wieczorek UKS Niska 44,09
Kategoria Masters mężczyzn -2000m
 1. Krzysztof Pazurek WOPR Zgiersko Łęczycko –ozorkowskie 36,47
 2. Henryk Adamus 45,29
 3. Wojciech Wiciński 45,56
Kategoria Chłopcy 13 -16 lat – 1000 m
 1. Stefanowski Bartosz UKS Nawa Skierniewice 12,37
Kategoria Chłopcy do 12 lat – 500m
 1. Maciej Nieczyporuk UKS Ósemka Siedlce 4,33
 2. Wojciech Mozga KP SIG Novum 5,15
 3. Jan Kumanowski WOPR Rawa Mazowiecka 5,10
Kategoria Dziewczęta 13 -16 – 1000 m
 1. Zuzanna Nowakowska Nawa Skierniewice 14,42
 2. Julia Brońska Wisła Puławy 15,53
Kategoria Dziewczęta do 12 lat – 500m
 1. Dominika Skonieczna Wopr Rawa Mazowiecka 5,06
 2. Aleksandra Kośka WOPR Rawa Mazowiecka 5,12
 3. Oliwia Kłos WOPR Rawa Mazowiecka 5,23
Środa, 11 Lipca 2018
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na XXIV Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrz Rawy Mazowieckiej. To jeden z najstarszych maratonów pływackich w centralnej Polsce, organizowany od 24 lat bez żadnej przerwy. Spotykamy się po raz XXIV w Rawie Mazowieckiej nad zalewem TATAR 21 lipca 2018 r. o godzinie 13:00. Zawodnicy startują na 8 dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych

KATEGORIE:
 • dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m.
 • dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m
 • kobiety - open - dystans 2000 m.
 • kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m.
 • Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m.
 • Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m.
 • mężczyźni - open - dystans 3000 m.
 • mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
Organizatorami XXIV edycji maratonu pływackiego są:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
 • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”
Celem organizacji maratonu pływackiego jest:
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
Zasady uczestnictwa: Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się rok urodzenia a wpłaty w biurze zawodów w dniu zawodów)
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.(do pobrania na www.woprrawa.pl
 • zawodnicy startują na własny koszt.
Zgłoszenia:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 telefon 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu
 • na przystani Zalewu Tatar
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
Środa, 11 Lipca 2018
REGULAMIN XXIV MARATONU PŁYWACKIEGO
IMIENIA PAWŁA PIORUNA
O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ

CELE:
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
ORGANIZATORZY:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”
 • Pub Robinson
MIEJSCE:
 • Zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.
TERMIN:
 • 21 lipca 2018 r. godz. 13.00
KATEGORIE:
 • dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m.
 • dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m.
 • kobiety - open - dystans 2000 m.
 • kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m.
 • Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m.
 • Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m
 • mężczyźni - open - dystans 3000 m.
 • mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż jednej kategorii.
Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się rok urodzenia płatne w biurze zawodów w dniu zawodów)
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.( do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
Zawodnicy startują na własny koszt.

ZGŁOSZENIA:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20, telefon 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu
 • na przystani Zalewu Tatar
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
NAGRODY:
 • Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary oraz medale za trzy pierwsze miejsca
UWAGA:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej
Wtorek, 5 Czerwca 2018
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 07.06.2018 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest: • Ukończenie 14 roku życia • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego Wymagane dokumenty: • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20 Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00 Całkowity koszt kursu 400,00 zł dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł. Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską. Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki. Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 11.06.2018 r. z dopiskiem kurs motorowodny
Wtorek, 30 Stycznia 2018
Serdecznie zapraszamy na akcję „Bezpieczne Ferie” ,która odbędzie się 03.02.2018 r. Harmonogram akcji: 10:00 - 12:00 – Hala Sportowa OSiR Tatar - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży związane z tematyką bezpieczeństwa na obszarach wodnych zimą; 12:30 - 13:30 - Zbiornik Dolna - pokazy ratownictwa wodnego na lodzie (samoratownictwo, sprzęt zastępczy, sprzęt profesjonalny, akcja kilkuosobowa); 13:30 - Okrąglak - dyskusja na temat ratownictwa lodowego przy ogniu i kiełbasce. Akcja ta będzie prowadzona wspólnie z: Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka Komendą PSP w Rawie Mazowieckiej Komendą PP w Rawie Mazowieckiej OSP w Rawie Mazowieckiej OSiR w Rawie Mazowieckiej
Niedziela, 3 Września 2017
OKRĘGOWE WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ INFORMUJE: O naborze do sekcji pływackiej Okręgowego WOPR na sezon 2017/2018 Instruktorzy: Marcin Kaźmierski Grupa I rocznik 2006-2009 - 2 miejsca, warunkiem przyjęcia jest przepłynięcie w przeciągu 12 minut co najmniej 350 m oraz przepłynięcie dowolnie 50 m w czasie - klasa 2 poniżej 1 min, klasa 3 poniżej 50 s. Klasy 4-5 startują na dystansie 100 m - klasa 4 poniżej 2 min, klasa poniżej 1,50 min. Decydują najlepsze czasy i najdłuższe dystanse. Grupa II rocznik 2007-2008 – 7 miejsc, - warunek przyjęcia to przepłynięcie 100 m 3 stylami, decyduje przede wszystkim styl. Paweł Gołka – udziela informacji o naborze osobiście Piotr Kucharski – udziela informacji o naborze osobiście Piotr Zimecki – udziela informacji o naborze osobiście Dobór proponujemy przeprowadzić w poniedziałek 11 września 2017 o godz. 17:00. Wejście każdy rodzic opłaca indywidualnie i bierze odpowiedzialność za dziecko.
Niedziela, 3 Września 2017
UCHWAŁA Nr 3/VIII/08/17 ZARZĄDU OKRĘGOWEGO WOPR W RAWIE MAZOWIECKIEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 2017 r. w sprawie wyboru zmiany opłat dla członków sekcji pływackiej Okręgowego WOPR Na podstawie § 25 pkt. 6 Statutu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej Okręgowe WOPR postanawia co następuje: § 1 Zarząd Okręgowego WOPR w związku ze wzrostem kosztów utrzymania sekcji pływackiej Okręgowego WOPR podwyższa opłaty miesięczne dla członków sekcji pływackiej Okręgowego WOPR o następujące kwoty: Dla grupy trenującej 2 godziny tygodniowo – 80,00 złotych Dla grupy trenującej 3 godziny tygodniowo – 90,00 złotych Dla grupy trenującej 4 godziny tygodniowo – 100,00 złotych Dla grupy trenującej 5 godzin tygodniowo i więcej – 110,00 złotych § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. Rawa Mazowiecka 21 sierpnia 2017 r.
Wtorek, 1 Sierpnia 2017
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizuje najbliższy kurs 07.08.2017 r. o godzinie 16.30 w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefon komórkowy; 603 665 107 lub e-mail jankes21@poczta.onet.eu Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest: • Ukończenie 14 roku życia • Odbycie kursu szkoleniowego na stopień sternika motorowodnego • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego Wymagane dokumenty: • Zgoda obojga rodziców w przypadku niepełnoletniego • Dokument potwierdzający prawo do zniżki(ksero legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul Katowicka 20 Czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00 Całkowity koszt kursu 400,00 zł dla członków WOPR i służb mundurowych po okazaniu ważnej legitymacji, dla pozostałych 500,00 zł. Egzamin 125,00 zł z ważną legitymacją studencką lub uczniowską. Pozostali 250,00 zł, wydanie patentu 25,00 zł ze zniżką i 50 zł bez zniżki. Opłata za kurs na konto Okręgowego WOPR Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 do dnia 14.08.2017 r. z dopiskiem kurs motorowodny
Strona 3 z 20 [1] [2] [3] [4] [5] ... [10] [11] [12] ... [18] [19] [20]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

102
8
76
4

Szkolenie lodowe