Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
kurs - młodszy ratownik wopr
Środa, 1 Lipca 2015

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownika WOPR (I etap Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 6 lipca 2015 r. godz. 17:00.

Miejsce kursu: Kąpielisko Tatar.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:

1) uczestnik przystępujący do szkolenia ma mieć ukończony 12 rok życia;

2) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką (możliwość wyrobienia karty pływackiej bezpośrednio na egzaminie wstępnym – koszt 25 zł).

Zapisy bezpośrednio na egzaminie: Piotr Kucharski, tel. 606 146 486

Ilość miejsc organiczona: 15.

Ogranizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku pełnej obsady.

 

Poniedziałek, 29 Czerwca 2015

Zarząd Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej i OSiR w Rawie Mazowieckiej zapraszają XXI Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Impreza odbędzie się 18 lipca 2015 r.(sobota) nad Zalewem "Tatar" w Rawie Mazowieckiej.

Zawodnicy będą rywalizowali w następujących kategoriach:

w kategorii open – dystans 3000 m
w kategorii chłopców – do 12 lat – 500 m
w kategorii dziewcząt – do 12 lat – 500 m
w kategorii chłopców od lat 13 do lat 16 – 1000 m
w kategorii dziewcząt od lat 13 do lat 16 – 1000 m
w kategorii MASTERS MĘŻCZYZN – pow.50 lat –2000 m
w kategorii OPEN- kobiet –2000 m
w kategorii MASTERS KOBIET – pow. 40 lat–2000m
Warunkiem startu w maratonie jest:

Wpłata wpisowego w wys. 20zł powyżej 18 lat i 10 zł poniżej 18 lat (liczy się data urodzenia)

Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie pisemne o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie rodziców (do pobrania ze strony www.woprrawa.pl

Zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie

Zapisy na listy startowe w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej (Katowicka 20, oraz na przystani Zalewu Tatar w dniu zawodów od godziny 11:00 do 12:45 lub na adres jankes21@poczta.onet.eu

Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii.

Niedziela, 21 Czerwca 2015

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej w dniach 22.06 – 27.06.2015 roku organizuję kurs na stopień sternika motorowodnego.

  • Cena kursu 400,00 zł dla ratowników WOPR – ważna legitymacja WOPR
  • Pozostali 500,00 zł
  • wpłaty dokonujemy na konto     Okręgowego WOPR -  Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej  82 9291 0001 0052 0999 2000 0010 z dopiskiem kurs motorowodny, najpóźniej do 25.06.2015
  • Kurs rozpoczyna się – 22.05.2015 r o godzinie 15:30 w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej, ul Zwolińskiego 46, sala nr 14
  • Wymagania: ukończenie 14 roku życia, dobry stan zdrowia i zdanie egzaminu na patent sternika motorowodnego
  • Uprawnienia: 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
    Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
  • Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:

 

  • Egzamin na patent sternika motorowodnego:

- dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną,

- dowód wpłaty za egzamin,

- ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,

- zgodę rodziców na uprawnianie turystyki wodnej, wypełnioną przez oboje rodziców.

                    Prezes Okręgowego WOPR

Piątek, 19 Czerwca 2015

1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń trenerów i opiekunów.

2. W czasie wolnym od zajęć sportowych, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń opiekunów, przestrzegając programu obozu.

3. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy stosowania innych środków odurzających.

4. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów i opiekunów.

5. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice.

 

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ DYSCYPLINARNE USUNIĘCIE UCZESTNIKA OBOZU. W TAKIM WYPADKU KLUB NIE ZWRACA KOSZTÓW UCZESTNICTWA.

 

Regulamin uczestnictwa w obozie sportowym

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

2. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

3. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

4. Uczestnik obozu ma obowiązek i prawo brania udziału we wszystkich zajęciach sportowych.

5. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek jest niedopuszczony do zajęć sportowych pod groźba usunięcia z obozu na koszt osoby zgłaszającej uczestnika.

6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez trenera.

7.Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą.

8. W razie wypadku lub złego samopoczucia niezwłocznie powiadomić trenera lub innego opiekuna obozu.

9. Przestrzegać ramowego rozkładu dnia.

10. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano surowo zabronione

11. Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez zgłoszenia trenerowi.

12. Dbanie o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

 

I. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika obozu

Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych

z realizacja regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na koszt własny (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego odbioru uczestnika obozu).

 

II. Odpowiedzialność i obowiązki uczestników obozów sportowych i ich prawnych opiekunów.

Na obozach sportowych uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i przyjmowania środków odurzających. Uczestnicy muszą ściśle stosować się do poleceń opiekunów i wychowawców. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usuniecie uczestnika z obozu na jego koszt. Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko, musza podąć nazwisko adres i telefon osoby, która może odebrać uczestnika w przypadku wcześniejszego wyjazdu.

 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin obozu jest mi znany.

Piątek, 19 Czerwca 2015

Dla osób jadących do hotelu Ossa na letnią feriadę badania lekarskie odbędą się w sobotę tj. 20.06 o godz. 11.00 w biurze WOPR-u nad zalewem. W poniedziałek tj. 22.06 godz. 19.00 odbędzie się zebranie  dotyczące wyjazdu. Poniżej zamieszczam program letni ej feriady OSSA 2015.
Dzień I (sobota)
12.00 zbiórka
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 15.00 Spotkanie organizacyjne
16.00- 17.30 Pływalnia
18.00- 18.45 Przerwa
19.00- 20.00 Kolacja
20.30- 21.50 Kino
22.00 Cisza nocna
 
Dzień II (niedziela)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 16.00 Gry i zabawy/ odpoczynek
16.30- 18.00 Pływalnia
19.00- 20.00 Kolacja
20.00-21.50 Dyskoteka
22.00 Cisza nocna
 
Dzień III (poniedziałek)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 16.00 Gry i zabawy/ odpoczynek
16.30- 18.00 Pływalnia
19.00- 20.00 Kolacja
20.30-21.50 Kręgielnia
22.00 Cisza nocna
 
Dzień IV (wtorek)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 15.30 Odpoczynek
16.00- 18.00 Gry zespołowe
19.00- 20.00 Kolacja
20.30-21.50 Kino
22.00 Cisza nocna
 
Dzień V(środa)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 16.00 Gry i zabawy/ odpoczynek
16.30- 18.00 Pływalnia
19.00- 20.00 Kolacja
20.30-21.50 Kino
22.00 Cisza nocna
 
Dzień VI (czwartek)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 16.00 Gry i zabawy/ odpoczynek
16.30- 18.00 Pływalnia
19.00- 21.30 Ognisko
22.00 Cisza nocna
 
Dzień VII (piątek)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
15.00- 16.30 Olimpic Games
17.00- 18.00 Omówienie obozu oraz wyjazd do domów
 
Plan poszczególnych dni może się jeszcze zmienić.

bezpieczne wakacje 2015
Czwartek, 18 Czerwca 2015

Serdecznie zapraszamy na piknik ratowniczy pod hasłem "Bezpieczne Wakacje", który odbędzie się 20 czerwca 2015 o godz. 12:00 na kąpielisku Tatar.

W programie: gry i zabawy dla najmłodszych, pokazy ratownictwa wodnego, pokazy sprzętu ratowniczego.

Z ratowniczym pozdrowieniem

Zarząd Okręgowego WOPR

Piątek, 22 Maja 2015

Szanowni Państwo, z uwagi na przerwę techniczną na Pływalni Aquarium, zajęcia sekcji pływackiej dla wszystkich grup kończą się 12 czerwca 2015 r. W związku z tym, prosimy o wpłacanie połowy opłaty miesięcznej za czerwiec.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Okręgowego WOPR

Czwartek, 21 Maja 2015

Rozpoczęcie zajęć w piątek 22.05.2015r. o godz. 20:00 w biurze WOPR. 

Kurs: Ratownik Wodny wg rozp. MSW
Niedziela, 10 Maja 2015

Spotkanie organizacyjne i test sprawnościowy: 16.05.2015 r. o godzinie 10:00 na pływalni Aquarium.

Miejsce kursu: Biuro WOPR, kąpielisko Tatar, Aquarium.

Oplata: 1190 zł

Osoba do kontaktu: Piotr Kucharski - 606 146 486.

 

Ratownik wodny

Ratownik wodny w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych to osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich* oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym** i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy*** z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

*Spełnienie tego wymogu gwarantuje udział i zaliczenie egzaminów (teoretycznego i praktycznego) w szkoleniu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej zwanym dalej O WOPR.

**Uzyskane patenty i uprawnienia (żeglarskie, motorowodne, płetwonurkowe, kajakowe, pływackie, instruktora sportu lub rekreacji w dyscyplinie pływanie itp.) lub ukończone szkolenia doskonalące związane z bezpieczeństwem na wodach.

***Ukończony kurs KPP

 

Informacje ogólne

1. Organizatorem szkolenia jest O WOPR z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Katowicka 20.

2. Program szkolenia podstawowego obejmuje 73 godziny  w podziale na:

a. zajęcia teoretyczne – 22 godziny;

b. zajęcia praktyczne – 46 godzin;

c.  zajęcia praktyczne lub teoretyczne mające wpływ na wartość merytoryczną kursu wg uznania prowadzącego – 5 godz.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych poprzez:

1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Memoriał Zawora - Zgierz - 25.04.2015r.
Niedziela, 3 Maja 2015

"Memoriał Zawora to wielkie sportowe œświęto przyjaciół, kolegów i sympatyków Józefa Jurka, pseudonim „ZAWÓR”.

Od 20 lat na basenie przy ulicy Leœśmiana 1 odbywają się zawody pływackie o randze mistrzostw Zgierza, zwane Memoriałem „Zawora”. Największe w województwie i prawdopodobnie w Polsce zawody amatorskie, w których łącznie wystartowało blisko pięć tysięcy uczestników. Pływano w pięciu grupach wiekowych, sztafetach rodzinnych i kategorii Open. Uczestnicy liczyli sobie od 5 do 85 lat."

Strona 8 z 17 [1] [2] [3] ... [6] [7] [8] [9] [10] ... [15] [16] [17]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

25
17
54
101

Szkolenie lodowe

Maraton 2014 - Sponsorzy

Haftra Papirus

Aquarium Centrum Fit Rawa Maxima Fides Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

Budrem Izol-Bud

Wik-Inex

Vitamarket