Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna - Harmonogram kursu doskonalenia pływania i podstaw ratownictwa wodnego

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Harmonogram kursu doskonalenia pływania i podstaw ratownictwa wodnego
Piątek, 23 Czerwca 2017

Organizator:   Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Maz. ul. Katowicka                   20, 96-200 Rawa Maz.

 

Uczestnictwo: Kurs przeznaczony dla członków stowarzyszenia Okręgowego WOPR Rawa Maz.majacy na celu zaznajomienie się uczestnikom z podstawami ratownictwa wodnego, doskonalący technikę pływania, zapoznanie się ze sprzętem do pływania- kajak, łódź wiosłowa, rowerek wodny id., przygotowaniem fizycznym do zblizającego się sezonu, podstaw nurkowania, oraz rekreacyjne spędzanie czasu.

Kurs jest odpłatny – cena zależna jest od ilości uczestników.

 

Prowadzący:Prowadzacymi zajęcia na kursie są  trenerzy i instruktorzy pływania, ratownicy  wodni oraz instruktorzy ratownictwa wodnego należącymi do Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, a także trenerzy i instruktorzy różnych dyscyplin sportu.

 

Miejsce:  Teren OSiR-u w Rawie Maz. ul. Tatar - hala, przystań, kapielisko, boiska, tereny zielone.

Teren Aquarium ul. Katowicka 20 – pływalnia, siłownia, lodowisko, biuro WOPR.

Wycieczki piesze i rowerowe – teren Rawy Mazowieckiej i Gminy Rawa                                     Mazowiecka

                       

Termin:          

                       

                        Turnus I – roczniki 2008-2010

                        10 -14 oraz 17-21 lipca 2017.

                        Godziny: 8:00 – 16: 15

                        Turnus II – roczniki 2007 i starsi

                        24-28 i 31 lipca – 4 sierpnia

                        Godziny: 8:00 – 16: 15

                        Turnus III – roczniki 2008-2006 – grupa zaawansowana – ustala trener Zimecki

                        7-11 i 14-18 sierpnia – ewentualnie korekta terminu ze względu na 15 sierpnia

Wyżywienie: Drugie śniadanie-lekkostrawne, obiad dwudaniowy, podwieczorek-owoce, woda,                      napoje cały dzień.

 

Plan zajęć: Plan ma charakter podglądowy i jest ściśle uzależniony od warunków                                  atmosferycznych. Blok zajęć będzie dostosowany do aktualnej sytuacji. W dni                           deszczowe będą prowaddzone zajęcia teoretyczne z ratownictwa medycznego,                                 pływania sportowego, zajęcia rekreacyjne, spacery, bądź wycieczki piesze.

 

Zajęcia w wodzie na kapielisku OSiR odbywać sie beda w godzinach pracy ratowników zabezpieczających teren akwenu. Zajęcia na plaży mogą odbywać się przed otwarciem kąpieliska. Trenerzy, instruktorzy oraz opiekunowie mogą zmieniać się w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych i aktualnych potrzeb kursu.

 

 

 

 

 

 

Plan turnus I

 

10.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR –

8:00 – 8:30 – omówienie zasad i organizacji kursu

8:30 – 9:30 – trening gimnastyczno- korekcyjny hala OsiR -B. Szczerkowski

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening ratownictwa wodnego kąpielisko miejskie OSIR (prowadzący: instruktor                   WOPR)- P. Gołka

12:15-12:45 – obiad

12:45-15:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- posługiwanie się sprzętem wodnym- rowerek wodny. - B. Szczerkowski

14:00 – podwieczorek owoce

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni – B. Szczerkowki

16:15 – odbiór dzieci

 

 

11.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR – przebranie się.  - B. Szczerkowski

8:15 – 9:30 – trening kondycyjny tereny zielone OsiR – Przemysław Janecki

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening ratownictwa wodnego kąpielisko miejskie OSIR (prowadzący: instruktor                  WOPR)- P. Gołka

12:15-12:45 – obiad

13:00-14:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- nurkowanie B. Kamiński i P. Sawicki

14:00 – podwieczorek owoce

14:00–16:00 – nurkowanie na pływalni B. Kamiński

16:15 – odbiór dzieci

 

12.07.2017

8:00 – zbiórka siłownia Aquarrium - P. Zimecki

8:10 – 9:10 – trening kondycyjny siłownia

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening pływacki, kąpielisko - B. Szczerkowki

12:15-12:45 – obiad

14:00- podwieczorek - owoce

12:45-15:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- posługiwanie się sprzętem wodnym- kajak.

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni - B. Szczerkowki

16:15 – odbiór dzieci

 

13.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR – przebranie się.

8:15 – 9:30 – trening kondycyjny tereny zielone OsiR - P. Zimecki

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – piłka wodna,-  B. Szczerkowki

12:15-12:45 – obiad

12:45-15:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- łódź wiosłowa – P. Gołka

14:00 – podwieczorek owoce

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni B. Szczerkowki

16:15 – odbiór dzieci

 

14.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR – przebranie się.

8:15 – 9:30 – trening hala OsiR - P. Zimecki

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 - plażowanie

12:15-12:45 – obiad

12:45-15:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- sprzęt motorowodny.

14:00 – podwieczorek owoce

15:00–16:00 – nurkowanie na basenie

16:15 – odbiór dzieci

 

18.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR – przebranie się.

8:15 – 9:30 – trening kondycyjny tereny zielone OSiR

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening ratownictwa wodnego kąpielisko miejskie OSIR (prowadzący: instruktor                  WOPR)

12:15-12:45 – obiad

12:45-15:00 – wycieczka piesza, bądź rowerowa

14:00 – podwieczorek owoce

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni

16:15 – odbiór dzieci

 

19.07.2017

8:00 – zbiórka siłownia Aquarrium

8:10 – 9:10 – trening kondycyjny siłownia

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening pływacki – piłka wodna

12:15-12:45 – obiad

14:00- podwieczorek - owoce

12:45-15:00 – pływanie kajakami.

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni

16:15 – odbiór dzieci

 

 

20.07.2017

8:00 – zbiórka hala OSiR

8:10 – 9:10 – trening hala OSiR

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 –gra w piłkę plażową lub boiska

12:15-12:45 – obiad

14:00- podwieczorek - owoce

12:45-15:00 – przejażdżka motorówką, ratownictwo za pomocą sprzętu motorowodnego.

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni

16:15 – odbiór dzieci

 

 

21.07.2017

8:00 – zbiórka siłownia Aquarrium

8:10 – 9:10 – trening kondycyjny siłownia

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 11:30 – plażowanie

11:30 –14:00 -  zajęcia teoretyczno- praktyczne- posługiwanie się sprzętem wodnym- kajak.

14:00- 16:00 podsumowanie kursu, wręczenie pamiątkowych dyplomów – wyjście do pizzerii

16:15 – odbiór dzieci

 

Turnus II

 

24.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR –

8:00 – 8:30 – omówienie zasad i organizacji kursu

8:30 – 9:30 – trening gimnastyczno- korekcyjny hala OsiR -

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening ratownictwa wodnego kąpielisko miejskie OSIR (prowadzący: instruktor                   WOPR)- P. Gołka

12:15-12:45 – obiad

12:45-15:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- posługiwanie się sprzętem wodnym- rowerek wodny. -

14:00 – podwieczorek owoce

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni –

16:15 – odbiór dzieci

 

 

25.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR – przebranie się.  -

8:15 – 9:30 – trening kondycyjny tereny zielone OsiR –

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening ratownictwa wodnego kąpielisko miejskie OSIR (prowadzący: instruktor                  WOPR)-

12:15-12:45 – obiad

13:00-14:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- nurkowanie

14:00 – podwieczorek owoce

14:00–16:00 – nurkowanie na pływalni i

16:15 – odbiór dzieci

 

26.07.2017

8:00 – zbiórka siłownia Aquarrium -

8:10 – 9:10 – trening kondycyjny siłownia

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening pływacki, kąpielisko -

12:15-12:45 – obiad

14:00- podwieczorek - owoce

12:45-15:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- posługiwanie się sprzętem wodnym- kajak.

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni - B. Szczerkowki

16:15 – odbiór dzieci

 

27.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR – przebranie się.

8:15 – 9:30 – trening kondycyjny tereny zielone OsiR - P. Zimecki

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – piłka wodna,-  B. Szczerkowki

12:15-12:45 – obiad

12:45-15:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- łódź wiosłowa – P. Gołka

14:00 – podwieczorek owoce

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni B. Szczerkowki

16:15 – odbiór dzieci

 

28.07.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR – przebranie się.

8:15 – 9:30 – trening hala OsiR - P. Zimecki

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 - plażowanie

12:15-12:45 – obiad

12:45-15:00 – zajęcia teoretyczno- praktyczne- sprzęt motorowodny.

14:00 – podwieczorek owoce

15:00–16:00 – nurkowanie na basenie

16:15 – odbiór dzieci

 

31.07.2017

Maraton pływacki im. Pawła Pioruna – uczestnictwo na dystansie 500m. - wody otwarte.

Kursanci maja zapewnione uczestnictwo w zawodach.

Więcej informacji podane będzie na kursie.

Zbiórka rano do ustalenia.10:00 ?

10:30 – 14:00 oglądanie, doping, udział w Maratonie

14:00 – 14:30 obiad po maratonie

14:30 – 15:45 czas wolny na plaży

16:00 – grill okrąglak ?

 

 

01.08.2017

8:00 – zbiórka Hala OSiR – przebranie się.

8:15 – 9:30 – trening kondycyjny tereny zielone OSiR

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening ratownictwa wodnego kąpielisko miejskie OSIR (prowadzący: instruktor                  WOPR)

12:15-12:45 – obiad

12:45-15:00 – wycieczka piesza, bądź rowerowa

14:00 – podwieczorek owoce

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni

16:15 – odbiór dzieci

 

02.08.2017

8:00 – zbiórka siłownia Aquarrium

8:10 – 9:10 – trening kondycyjny siłownia

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 – trening pływacki – piłka wodna

12:15-12:45 – obiad

14:00- podwieczorek - owoce

12:45-15:00 – pływanie kajakami.

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni

16:15 – odbiór dzieci

 

 

03.08.2017

8:00 – zbiórka hala OSiR

8:10 – 9:10 – trening hala OSiR

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 12:15 –gra w piłkę plażową lub boiska

12:15-12:45 – obiad

14:00- podwieczorek - owoce

12:45-15:00 – przejażdżka motorówką, ratownictwo za pomocą sprzętu motorowodnego.

15:00–16:00 – trening pływacki na pływalni

16:15 – odbiór dzieci

 

 

04.08.2017

8:00 – zbiórka siłownia Aquarrium

8:10 – 9:10 – trening kondycyjny siłownia

9:30 – 10:30 – czas na przebranie – uzupełnienie płynów, drugie śniadanie.

10:30 – 11:30 – plażowanie

11:30 –14:00 -  zajęcia teoretyczno- praktyczne- posługiwanie się sprzętem wodnym- kajak.

14:00- 16:00 podsumowanie kursu, wręczenie pamiątkowych dyplomów – wyjście do pizzerii

16:15 – odbiór dzieci

 

Turnus III

 

termin i plan do ustalenia z P. Zimeckim

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

6
19
24
101

Szkolenie lodowe