Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna - Kurs Młodszego Ratownika WOPR

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Kurs Młodszego Ratownika WOPR
Kurs Młodszego Ratownika WOPR
Niedziela, 28 Czerwca 2020
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownika WOPR (wiadomości I etapu Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 5 lipca 2020 r. godz. 11:00.

Miejsce kursu: Kąpielisko Tatar.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:
1) uczestnik przystępujący do szkolenia ma mieć ukończony 12 rok życia;
2) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką (możliwość wyrobienia karty pływackiej bezpośrednio na egzaminie wstępnym – koszt 25 zł).

Zapisy bezpośrednio na egzaminie: Piotr Kucharski, tel. 606 146 486

Ilość miejsc ograniczona: 15.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku pełnej obsady.

Ponadto na kursie:
1) uczestnik ma posiadać ważną legitymację członka WOPR;
2) uczestnik ma złożyć:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny),
c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
d) podpisany przez kursanta (w przypadku osoby niepełnoletniej także przez opiekuna prawnego) regulamin kursu,
e) wniosek o wydanie identyfikatora.

Program kursu jest realizowany w czasie co najmniej 26 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).

Zestawienie przedmiotów i tematów zajęć dydaktycznych:
1) Pływanie stosowane w ratownictwie wodnym:
a) kraul na piersiach;
b) kraul na grzbiecie;
c) styl klasyczny;
d) kraul ratowniczy;
e) żaba ratownicza;
f) żaba na grzbiecie;
g) pływanie na boku z pracą nóg do kraula;
h) pływanie na boku z pracą nóg do żaby;
i) "gazetka";
j) "dyrektorek";
k) pływanie stylami i sposobami w płetwach;

2) Samoratownictwo:
a) sposoby utrzymywania się na powierzchni wody i pozycje w przypadku kurczy mięśni: ud, podudzi, stopy, brzucha, grzbietu, ramion, krtani;
b) wypływanie z wodorostów;
c) zakładania kamizelek asekuracyjnych, ratunkowych w wodzie na siebie;

3) Wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody:
a) skok na "bombę";
b) skok desantowy;
c) skok ślizgowy;
d) skok rozkroczny;

4) Pływanie pod wodą i nurkowanie:
a) scyzoryk z miejsca (przez przewrót);
b) scyzoryk z napłynięcia;
c) zanurzenie ciche (desantowe);
d) pływanie pod wodą strzałką;
e) pływanie pod wodą "żabą";
f) pływanie pod wodą w płetwach;
g) nurkowanie i pływanie zadaniowe;

5) Holowanie osoby zagrożonej co najmniej trzema sposobami:
a) holowanie zmęczonego przy pomocy bojki ratowniczej;
b) holowanie zmęczonego przy pomocy pasa ratunkowego "węgorz";
c) holowanie pasywnego zaopatrzonego w pas "węgorz";
d) holowanie pasywnego pod doły pachowe ze sprzętem (boja ratownicza typu SP, "węgorz") i bez sprzętu;
e) holowanie zmęczonego w 1R (2 sposoby), 2R (2 sposoby) i w 3R;

6) Ewakuacja z wody i na lądzie:
a) ze wsparciem poszkodowanego na barkach ratownika/-ów w 1R i 2R;
b) chwyt Rauteka w 1R i 2R;
c) wyciąganie na brzeg dosiężny w 2R do siadu;

7) Opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania:
a) podjęcie osoby pasywnej z powierzchni wody i ułożenie do holowania za doły pachowe;
b) podjęcie osoby pasywnej z dna (do 2 m), wydobycie na powierzchnię i ułożenie do holowania za doły pachowe;

8) Pierwsza pomoc:
a) Działania BLS;
b) Pozycja bezpieczna (boczna);
c) Postępowanie w zdarzeniach: skaleczenia, krwotoki, urazy narządu ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenie.

Szkolenie kończy się nadaniem stopnia Młodszy Ratownik WOPR, który mogą uzyskać jego absolwenci po spełnieniu następujących warunków:
1) odbycie wszystkich zajęć etapu I z zajęciami dodatkowymi z pierwszej pomocy;
2) zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności etapu I;
3) odbycie praktyk ratowniczych lub innych godzin kształcenia zawartych w tabeli kształcenia w wymiarze co najmniej 50 h.

Młodszy Ratownik WOPR może:
1) pełnić dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;
2) udzielać pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410).
Młodszy Ratownik WOPR nie może pracować w charakterze ratownika.
Młodszy Ratownik WOPR nie podlega weryfikacji.

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

34
76
77
22

Szkolenie lodowe