Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna - Regulamin XVIII Maratonu Pływackiego im. Pawła Pioruna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Regulamin XVIII Maratonu Pływackiego im. Pawła Pioruna
Niedziela, 1 Lipca 2012

CELE:

 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.

ORGANIZATORZY:

 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej

MIEJSCE:

 • Zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.

TERMIN:

      22 lipca 2012 r. godz. 13.00

KATEGORIE:


                                                                                                                    

 • dziewczęta       -        do 12 lat               - dystans 500 m.
 • dziewczęta       -   od 13 do 16 lat            - dystans 1000 m.
 • kobiety           -   od 40 lat                    -dystans 2000 m.    
 • kobiety            -        open                      - dystans 2000 m.
 • Chłopcy          -        do 12 lat              - dystans 500 m.
 • Chłopcy           -   od lat 13 do 16 lat        -  dystans 1000 m
 • mężczyźni       -        open                    - dystans 3000 m.
 • mężczyźni       -        powyżej 50 lat     - dystans 2000 m.

 

O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż jednej kategorii.

Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Wszystkich zawodników obowiązuje:

 • wpisowe w wys. 20 zł, powyżej 18 roku życia, 10 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się data urodzenia)
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia,
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.

Zawodnicy startują na własny koszt.

ZGŁOSZENIA:

 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej,     

      ul. Słowackiego 70 telefon 0-46 814 2057 i 603 665 107

     lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu

 • na przystani Zalewu Tatar
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.

NAGRODY:

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

UWAGA:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.

 

                                   Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

57
32
29
81

Szkolenie lodowe