Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
REGULAMIN XXIV MARATONU PŁYWACKIEGO
Środa, 11 Lipca 2018
REGULAMIN XXIV MARATONU PŁYWACKIEGO
IMIENIA PAWŁA PIORUNA
O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ

CELE:
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
ORGANIZATORZY:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”
 • Pub Robinson
MIEJSCE:
 • Zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.
TERMIN:
 • 21 lipca 2018 r. godz. 13.00
KATEGORIE:
 • dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m.
 • dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m.
 • kobiety - open - dystans 2000 m.
 • kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m.
 • Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m.
 • Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m
 • mężczyźni - open - dystans 3000 m.
 • mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż jednej kategorii.
Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się rok urodzenia płatne w biurze zawodów w dniu zawodów)
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.( do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
Zawodnicy startują na własny koszt.

ZGŁOSZENIA:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20, telefon 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu
 • na przystani Zalewu Tatar
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
NAGRODY:
 • Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary oraz medale za trzy pierwsze miejsca
UWAGA:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

84
4
14
10

Szkolenie lodowe