Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna - Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego z użyciem skutera wodnego

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego z użyciem skutera wodnego
Niedziela, 8 Lipca 2012

WOPR Woj. Łódzkiego oraz WOPR Oddział w Skierniewicach zaprasza
na szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego z użyciem skutera wodnego przygotowujące specjalistę w zakresie stopnia – Stażysta  skutera wodnego
szkolenie traktowane jest jako patent

Celem szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego z użyciem skutera ratowniczego w stopniu potrzebnym do asystowania przy udzielaniu pomocy na obszarach wodnych. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze.


Absolwent tego szkolenia uzyskuje specjalizację stażysta skutera ratowniczego i będzie przygotowany do asystowania przy wykonywaniu zadań z zakresu ratownictwa wodnego przy użyciu skutera ratowniczego.
Uczestnik zajęć ma posiadać:
1) ukończone 14 lat i pisemną zgodę opiekunów prawnych w przypadku niepełnoletnich, do uczestniczenia w szkoleniu oraz oświadczenie woli o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu (w przypadku nieletnich oświadczenie opiekunów prawnych - załącznik);
2) aktualną legitymację WOPR;
3) wypełniony formularz zgłoszeniowy z zaznzczeniem czy osoba ubbiega się opecjalizację „Stażysty  skutera wodnego”
4) stopień młodszego ratownika WOPR.
 
 
Szkolenie odbędzie się nad Zalew Zadębie w Skierniewicach w następujących dniach i godzinach:
Termin I - 10.07.2012 od godziny 8.00 – 15.00
Termin II – 11.07.2012 od godziny 8.00 – 15.00
Termin III – 12.07.2012 od godziny 8.00 – 15.00
 
koszt szkolenia to 250 zł należy, wpłatę należy dokonać bezpośrednio przed kursem lub na konto
Bank: PEKAO SA I Oddział w Skierniewicach
Nr. konta: 94 1240 3321 1111 0010 1026 9814
dodając dopisek „szkolenie skuterowe”, dostarczając potwierdzenie dokonania wpłaty
 
uwaga!!!
liczba miejsc na każdy termin wynosi 5 osób max.
warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie na adres e-mail:woprskierniewice@interia.pl lub woprskierniewice@wp.pl wypełnionych formularzy z załącznika oraz zgłoszenie tel. pod numer 601 205 106 lub 501 741 920 do 09.07.2012 do godziny 18.00 na termin I, 10.07.2012 do godziny 18.00 na termin II i III
 
 
Zarząd WOPR
Oddział w Skierniewicach
 

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

67
110
6
71

Szkolenie lodowe