Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna - XII Rodzinny Rajd Rowerowy

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
XII Rodzinny Rajd Rowerowy
Czwartek, 23 Sierpnia 2012

Po raz drugi Okręgowe WOPR jest współorganizatorem XII Rodzinnego Rajdu Rwowerowego ,który rozpocznie się pierwszego września 2012 r. na ulicy Tatar. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program imprezy oraz jej regulamin.

Patronat honorowy: Elżbieta Radziszewska – Poseł na Sejm RP

                                   Dorota Rutkowska – Poseł na Sejm RP

Organizatorzy:

 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej
 • Miasto Rawa Mazowiecka
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej

 

Biuro rajdu:

 • Przystań wodna OSiR, tel. (46) 814 – 24 – 56.
 • Hala Sportowa „Milenium”, ul. Kazimierza Wielkiego 28, tel. (46) 814 – 48 – 04.

 

Przewidywana liczba uczestników: 1200 osób

 

Ubezpieczenie:       TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Opieka medyczna: NZOZ „RAW – MEDICA”

 

PROGRAM:

10.00                   START RAJDUPromenada spacerowa OSiR w Rawie Mazowieckiej

10.00 – 11.15       I Etap (15 km): ul. Tatar - ul. Wyzwolenia - ul. Tomaszowska - ul. Wierzbowa - przejazd pod trasą E 67 (8) – ul. Osada Dolna. Dojazd do trasy 726 (Rawa Maz. – Rzeczyca) – Matyldów - przez most na rzece Rylce dojazd do Byszewic - dojazd do drogi Komorów – Ossowice -  wjazd na drogę 707 (Rawa Maz. – Nowe Miasto) – Cielądz.

 

11.15 – 11.30       Półmetek: przerwa na odpoczynek: park w Cielądzu.

11.30 – 13.00       II Etap Rajdu (15 km): Cielądz – dojazd drogą nr 707 do drogi na Sanogoszcz – przejazd przez most na rzece Rylce - dojazd do wsi Ossowice – Świnice - Bogusławki Małe - dojazd do trasy 726 – dojazddrogą gruntową do Kol. Głuchówek – dojazd do trasy 726 - po 400 m skręt w lewo w ul. Osada Dolna – ul. Wierzbowa – ul. Tomaszowska – ul.  Wyzwolenia - ul. Tatar.

                                    META: ul. Tatar: Scena  przy hali sportowej OSiR

13.00 – 15.00  Finał 12. Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz losowanie nagród – scena przy hali sportowej OSiR

 

Pozostałe atrakcje: pokaz miasteczka ruchu drogowego oraz pokaz sprzętu do nurkowania,ciepły posiłek dla uczestników Rajdu, rozstrzygnięcie konkurencji przewidzianych w regulaminie, losowanie nagród i upominków, występy muzyczne.

 

REGULAMIN RAWSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

 

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane:

u  od dnia  20 sierpnia 2012r. w Hali Sportowej „Milenium” przy ul. K. Wielkiego 28, tel. 46 814 48 04 oraz na przystani wodnej OSiR (tel. 46 814 24 56 w godzinach 10.00 – 18.00.

u  w dniu 1 września 2012 r. do godz. 9.00: hala sportowa OSiR (tylko w przypadku niezamknięcia listy startowej w poprzednich dniach).  

 1. Można startować indywidualnie, dzieci bez karty rowerowej mogą startować jedynie pod opieką rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych.
 2. Konkurencje:
 • Najliczniejsza rodzina - rodzina musi liczyć co najmniej 3 osoby, przy czym przez rodzinę rozumie się pokrewieństwo w linii prostej: małżeństwo + dzieci; małżeństwo + dzieci + dziadkowie, dziadkowie + wnuki. Rozlosowane zostaną nagrody dla trzech najliczniejszych rodzin.
 • Najmłodszy uczestnik Rajdu,
 • Najstarszy uczestnik i uczestniczka Rajdu,
 • Najciekawsza konstrukcja rowerowa,
 • Najoryginalniejszy ubiór uczestnika Rajdu,
 1. Wśród uczestników, którzy przejadą samodzielnie całą trasę Rajdu oraz oddadzą wypełniony „Los szczęścia” rozlosowane będą liczne nagrody i upominki na zasadzie loterii fantowej. Nagrodami będą:
 • rowery – losowane wśród wszystkich uczestników Rajdu na podstawie wypełnionego „Losu szczęścia” oraz wśród wszystkich rajdowych rodzin, które wypełniły Kupon rodzinny,
 • sprzęt sportowy i turystyczny oraz elektroniczny, akcesoria szkolne oraz drobne upominki.
 1. Nagrody przyznane w konkurencjach wymienionych w pkt 3 wymagają pokwitowania odbioru.
 2. W przypadku niezgłoszenia się osoby, która wygrała nagrodę lub upominek po jej odbiór, po trzykrotnym wezwaniu tej osoby do odbioru nagrody lub upominku, upominek bądź nagroda trafia z powrotem do puli nagród i jest losowana wśród pozostałych uczestników rajdu.
 3. Nad przebiegiem losowania czuwa komisja sędziowska w składzie 5 – osobowym, która sporządza protokół z losowania nagród i upominków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji sędziowskiej.
 4. Nagrody i upominki wylosowane przez uczestników rajdu nie podlegają wymianie na inne.
 5. Zasady zachowania uczestników rajdu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatorów rajdu oraz poleceniom funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej;
 • uczestnikom rajdu zabrania się wyprzedzania pojazdu Straży Miejskiej prowadzącego całą zwartą kolumnę rajdu;
 • posiadania sprawnego technicznie roweru;
 • dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w kolumnie.
 • poruszania się po prawej stronie jezdni;
 • ze względu na rekreacyjny charakter rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci i osób starszych nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu;
 • każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i bezpiecznego odstępu, należy jechać równo i spokojnie w szyku;
 • przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie;
 • każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
 • podczas postoju nie należy tarasować drogi;
 • uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu;
 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

Uwaga:  na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

27
4
41
38

Szkolenie lodowe