Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Uchwały z dnia 27.04.2012r.

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach

Uchwały z dnia 27.04.2012r.

Uchwała nr 1/04/12
Zarządu Okręgowego WOPR
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie § 25 pkt. 6 Statutu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej Okręgowe WOPR postanawia co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Okręgowego WOPR za 2011 r.
Na sumę bilansową 56 326,76 zł
Strata za 2011 rok wyniosła 5 577,15 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 2/04/12
Zarządu Okręgowego WOPR
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie pokrycia straty bilansowej
Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie § 25 pkt. 6 Statutu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej Okręgowe WOPR, postanawia co następuje:

§1

Strata bilansowa Okręgowego WOPR w 2011 roku w kwocie 5 577,15 zł zwiększa koszty Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej w roku 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.04.2012 roku.

Uchwała nr 3/04/12
Zarządu Okręgowego WOPR
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie przyznania nagrody bilansowej za wykonanie bilansu za 2011 rok

Na podstawie § 25 pkt. 6 Statutu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej Okręgowe WOPR postanawia co następuje:

§1

Przyznaję się nagrodę za wykonanie bilansu za 2011 rok w wysokości 2 950 zł brutto

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 4/04/12
Zarządu Okręgowego WOPR
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego
Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej na rok 2012

Na podstawie § 25 pkt. 6 Statutu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej Okręgowe WOPR postanawia co następuje:

§1

Zatwierdza się plan finansowy Okręgowego WOPR na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 roku.

Uchwała nr 5/04/12
Zarządu Okręgowego WOPR
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie zwołania i organizacji VII Zjazdu
Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie § 21 pkt. 1 i 2 oraz § 25 pkt. 8 Statutu Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rawie Mazowieckiej w związku z kończącą się w 2012 roku VI kadencją władz Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, postanawia co następuje:

§1

VII Zjazd Delegatów Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000126997, zwanego dalej Okręgowym WOPR wyznacza się na dzień 27 maja 2012 roku.

§2

VII Zjazd Okręgowego WOPR zwołuje się w celu wybrania spośród delegatów władz Okręgowego WOPR i wprowadzenia zmian w Statucie Okręgowego WOPR.

§3

Delegatem na VII Zjazd Okręgowego WOPR jest członek Okręgowego WOPR wybrany w macierzystej drużynie, który otrzymuje od swojej drużyny mandat i zachowuje go przez okres trwania VII kadencji władz Okręgowego WOPR.

§4

  1. Ustala się liczbę 25 delegatów na VII Zjazd Okręgowego WOPR.
  2. Liczbę delegatów reprezentujących każdą drużynę Okręgowego WOPR stanowi zgodnie z § 16 Statutu Okręgowego WOPR 3 delegatów wybranych w każdej drużynie Okręgowego WOPR oraz 1 delegat organizacji wspierającej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 roku.

Uchwała nr 6/04/12
Zarządu Okręgowego WOPR
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie powołania Komisji Statutowej odpowiedzialnej za przygotowanie projektu zmian w Statucie
Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie § 25 pkt. 5 Statutu Okręgowego WOPR postanawia co następuje:

§1

Powołuje się komisje Statutową w następującym składzie:

  1. Jankowski Andrzej - przewodniczący
  2. Kucharski Piotr - sekretarz
  3. Staruch  Jacek - członek

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 roku.

Uchwała nr 7/04/12
Zarządu Okręgowego WOPR
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie powołania Komisji Zjazdowej odpowiedzialnej za przygotowanie
VII Zjazdu Okręgowego WOPR

Na podstawie § 25 pkt. 5 Statutu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej Okręgowe WOPR, postanawia co następuje:

§1

Powołuje się komisje Zjazdową w następującym składzie:

  1. Jankowski Andrzej - przewodniczący
  2. Kucharski Piotr - sekretarz
  3. Kokosza Krzysztof - członek

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 roku.

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

10
5
99
2

Szkolenie lodowe