Wzrosła roczna składka od członków WOPR

Po ponad dekadzie Zarząd Główny WOPR podniósł wysokości rocznych składek od każdego członka WOPR.

Od 2022 roku składka wynosi 70 zł.
Jednocześnie przypominamy, że:
– składki należy wpłacać w jednostce macierzystej WOPR;
– nie ma rozgraniczenia wieku i każda osoba, w tym nieletnia, wnosi pełna opłatę tj. 70 zł;
– składki po 01.01.2022 roku wpłacane za lata ubiegłe są pobierane wg nowej stawki, tj. 70 zł za każdy rok zaległości.

Pełne informacje znaleźć można w Uchwale Zarządu Głównego WOPR nr 13/XI/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku ws składki w WOPR.

Składki można wpłacać w Biurze lub na konto swojej jednostki WOPR. Potwierdzeniem opłacenia składki na dany rok jest wpis w legitymacji członka WOPR oraz hologram na 2022 rok naklejony na plastikowy identyfikator (żółty).

Przypominamy, że ratownicy wodni zatrudnieni na pływalniach i parkach wodnych wnoszą składkę do końca grudnia, by po 1 stycznia zachować uprawniania ratownika wodnego do pracy w danym roku – tj. m.in. spełnić warunek „członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego”.