Biuro

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 20
Tel. 733 765 807
e-mail: woprrawamaz@gmail.com

 

Biuro czynne:

Wtorek 14-17
Piątek 14-17