Historia

W latach 80. ubiegłego wieku, dokładnie w 1986 roku, narodziła się idea stworzenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) w województwie skierniewickim. Z siedzibą w malowniczej Rawie Mazowieckiej, ta organizacja miała za zadanie zapewnić profesjonalną pomoc ratunkową na wodach tego regionu. W skład WOPR wchodziły powiaty rawski, brzeziński, skierniewicki, łowicki, żyrardowski i sochaczewski, tworząc solidną sieć wsparcia dla mieszkańców.

Przez kolejne lata, wraz z rozwojem społeczności i wzrostem potrzeb, WOPR ewoluowało. W 1999 roku, po gruntownej reorganizacji, powstało Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej, wzbogacając zakres działalności o jeszcze szerszy obszar. Jednocześnie, w różnych częściach regionu, powstawały nowe jednostki powiatowe WOPR, zwiększając zasięg pomocy i dostępność ratownictwa wodnego dla społeczności lokalnych.

W trakcie tych przemian, postać kluczowa dla WOPR stał się Pan Andrzej Jankowski, który pełnił funkcję prezesa od samego początku, kierując organizacją przez wiele wyzwań i sukcesów. Jego zaangażowanie i oddanie sprawie ratownictwa wodnego stanowiło fundament, na którym WOPR się rozwijał.

Rok 2002 przyniósł kolejny znaczący krok w historii WOPR w województwie łódzkim. Powstało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łodzi, również
z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Ponownie, Pan Andrzej Jankowski stanął na czele tej nowej jednostki, kontynuując swój niezastąpiony wkład w rozwój ratownictwa wodnego.

Przełom między 2016 a 2017 rokiem okazał się momentem kolejnej ważnej zmiany. WOPR województwa łódzkiego przeniesiono do Zduńskiej Woli, gdzie nadal świadczył profesjonalną pomoc ratunkową. Prezesem tej nowej siedziby został Pan Patryk Sokal, który podjął wyzwanie dalszego rozwijania i doskonalenia działalności WOPR.

Poprzez te wszystkie zmiany, WOPR w województwie łódzkim pozostawało niezawodnym bastionem bezpieczeństwa na wodach, działając z pasją
i zaangażowaniem, by chronić życie i zdrowie ludzi.