Kurs młodszego ratownika WOPR

Już w lipcu startujemy z kolejnym kursem na młodszego ratownika WOPR. Zapraszamy!

Tym razem kurs kierowany jest do mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 12 rok życia. Szkolenie będzie realizowane dzięki współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Rodzaj zadania publicznego: zadanie z zakresu edukacji i wychowania polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Tytuł zadania publicznego: „Szkolenie z ratownictwa wodnego zakończone egzaminem na stopień młodszego ratownika WOPR”.

Udział w szkoleniu dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej jest bezpłatny. Warunki uczestniczenia w szkoleniu znajdziecie na oficjalnym plakacie. O przyjęciu na kurs decyduje wynik egzaminu wstępnego.

Więcej informacji znajdziecie pod numerem telefonu: Instruktor WOPR Piotr Kucharski tel. 606 146 486.

Zapraszamy razem z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka Piotrem Irlą. Mamy nadzieję, że to będzie dopiero początek Waszej przygody z WOPR w Rawie Mazowieckiej.