DO XXX MARATONU
PŁYWACKIEGO
ZOSTAŁO:

TELEFON ALARMOWY

785 419 008

Dni
Godziny
Minut
Sekund

Ruszyliśmy z kolejnym kursem. Tym razem szkolimy młodszych ratowników

Egzaminem wstępnym rozpoczął się dzisiaj (04.07) kolejny Kurs Młodszego Ratownika WOPR.

Mimo deszczowej pogody kilkanaście osób zmierzyło się z wodami rawskiego zalewu, aby stać się ratownikiem.

Przypominamy, tym razem szkolenie realizujemy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Rodzaj zadania publicznego: zadanie z zakresu edukacji i wychowania polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Tytuł zadania publicznego: „Szkolenie z ratownictwa wodnego zakończone egzaminem na stopień młodszego ratownika WOPR”.

Więcej zdjęć z dzisiejszego egzaminu znajdziecie w naszej galerii.