DO XXX MARATONU
PŁYWACKIEGO
ZOSTAŁO:

TELEFON ALARMOWY

785 419 008

Dni
Godziny
Minut
Sekund

Wzrosła roczna składka od członków WOPR

Po ponad dekadzie Zarząd Główny WOPR podniósł wysokości rocznych składek od każdego członka WOPR.

Od 2022 roku składka wynosi 70 zł.
Jednocześnie przypominamy, że:
– składki należy wpłacać w jednostce macierzystej WOPR;
– nie ma rozgraniczenia wieku i każda osoba, w tym nieletnia, wnosi pełna opłatę tj. 70 zł;
– składki po 01.01.2022 roku wpłacane za lata ubiegłe są pobierane wg nowej stawki, tj. 70 zł za każdy rok zaległości.

Pełne informacje znaleźć można w Uchwale Zarządu Głównego WOPR nr 13/XI/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku ws składki w WOPR.

Składki można wpłacać w Biurze lub na konto swojej jednostki WOPR. Potwierdzeniem opłacenia składki na dany rok jest wpis w legitymacji członka WOPR oraz hologram na 2022 rok naklejony na plastikowy identyfikator (żółty).

Przypominamy, że ratownicy wodni zatrudnieni na pływalniach i parkach wodnych wnoszą składkę do końca grudnia, by po 1 stycznia zachować uprawniania ratownika wodnego do pracy w danym roku – tj. m.in. spełnić warunek „członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego”.