Nadzwyczajne Walne Zebranie

Informacja dla członków WOPR w Rawie Mazowieckiej. Zgodnie z uchwałą zarządu WOPR wyznacza się termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na dzień 06.04.2024 godzina 17:00. Zebranie odbędzie się w Rawskim Centrum Organizacji Pozarządowych (Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 12).

W przypadku niespełnienia §21 pkt 3 statutu WOPR następny termin zebrania wyznacza się na dzień 06.04.2024 godzina 18:00. Zgodnie z §21 pkt 4 i 5. Prosimy o przybycie Uprawnionych do głosowania członków naszej organizacji.

 

Zarząd WOPR w Rawie Mazowieckiej