Kontakt

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 20
Tel. 733 765 807
e-mail: woprrawamaz@gmail.com

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Mszczonów 29 9302 1027 2604 1755 2000 0010