Kursy ratownicze

WOPR w Rawie Mazowieckiej prowadzi kursy na stopnie:
 • Młodszego Ratownika WOPR
  Wymagania:
  1. ukończone 12 lat
  2. posiadanie karty pływackiej
  3. oświadczenie/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
  4. pisemna zgoda na udział w kursie (rodzica lub opiekuna prawnego).
 • Ratownika WOPR
  Wymagania:
  1. ukończone 16 lat
  2. ukończony kurs Młodszego Ratownika
  3. oświadczenie/zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
  4. pisemna zgoda na udział w kursie (rodzica lub opiekuna prawnego).
 • Ratownika Wodnego wg MSW